Gesloten voor aanvragen

TSVC-19: Na uw aanvraag Opslag en vervoer 2

Laatst gecontroleerd op:
23 augustus 2022
Gepubliceerd op:
15 juli 2022

Heeft u Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) Opslag en vervoer 2 aangevraagd? Op deze pagina leest u meer over wanneer u iets hoort over de goedkeuring.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Aanvragen was mogelijk van 15 juli 2022 tot 8 augustus 2022 09:00 uur.

Wanneer krijgt u een beslissing?

Wij controleren of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Keuren wij uw subsidieaanvraag goed? Dan ontvangt u naar verwachting in  augustus of september hierover bericht. In dit bericht staat ook welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Mocht uw aanvraag niet worden goedgekeurd, ontvangt u hierover uiteraard ook bericht.

Bij goedkeuring krijgt u direct 80% van het toegekende subsidiebedrag als voorschot op uw rekening gestort. De overige 20% ontvangt u nadat uw subsidie volgens toekenning is vastgesteld. Zie ook de informatie onder 'Definitieve aantallen en bedragen'.

Houd er rekening mee dat het aangevraagde subsidiebedrag verlaagd kan worden in het geval het beschikbare budget onvoldoende is voor alle aanvragen.

Definitieve aantallen en bedragen doorgeven

Tot en met 31 augustus 2022 moet u het onverkochte eindejaarsvuurwerk, waarvoor u subsidie ontvangt, in opslag hebben.

Het subsidiebedrag is meer dan € 125.000

Van 1 oktober 2022 9:00 uur tot 31 december 2022 17:00 uur moet u een verzoek tot definitieve opgave van de aantallen en bedragen hebben ingediend.  Dit heet een vaststellingsverzoek. Voor het indienen van het vaststellingsverzoek stellen wij dit jaar een digitaal formulier beschikbaar. 

In het vaststellingsverzoek geeft u: het definitieve aantal kg vuurwerk in opslag op, en het definitieve bedrag aan vervoerskosten. Deze aantallen zijn gecontroleerd door de accountant als het subsidiebedrag meer is dan € 125.000.

De accountant schakelt u zelf in en deze voert zijn onderzoek uit nadat u de subsidie ontvangen heeft. Het rapport van de accountant stuurt u ook mee in het vaststellingsverzoek.

De accountant voert zijn onderzoek uit aan de hand van een protocol dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is opgesteld. De protocollen vindt u op deze pagina.

Wij stellen de subsidie vervolgens vast. Op basis van de vaststelling verrekenen wij de eventueel te veel ontvangen subsidie. Dient u het vaststellingsverzoek niet of te laat in? Dan stellen wij de subsidie officieel mogelijk vast op € 0 en vorderen het voorschot terug. Wij streven ernaar de subsidieafwikkeling in februari 2023  af te ronden.

Het subsidiebedrag is minder dan € 125.000

Is het subsidiebedrag lager dan € 125.000? Dan moet u, op ons verzoek, bewijs opsturen van het aantal opgevoerde kg in opslag en van de eventuele vervoerskosten. Dit vindt plaats in de maanden oktober en november 2022.

Wij stellen de subsidie vervolgens officieel vast. Op basis van de vaststelling verrekenen wij de eventueel te veel ontvangen subsidie. Stuurt u de informatie niet of te laat op? Dan stellen wij de subsidie officieel mogelijk vast op € 0 en vorderen het voorschot terug. Wij streven ernaar de subsidieafwikkeling in december 2022 af te ronden.

Wijzigingen

U krijgt subsidie als u nog uit 2021 onverkochte eindejaarsvuurwerk opslaat en vervoert. Zijn er belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld als u het vuurwerk toch niet in de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 augustus 2022 opsloeg? Dan geeft u deze direct aan ons door. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat wij de subsidie terugvorderen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?