Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag TSVC-19 - Opslag en vervoer

Gepubliceerd op:
22 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2022

Heeft u Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) Opslag en vervoer aangevraagd? Op deze pagina leest u hoe de procedure is.

De regeling sloot op maandag 18 oktober 2021 om 09.00 uur. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Procedure

Toekennen van subsidie

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Keuren wij uw subsidieaanvraag goed? Dan kennen wij de subsidie naar verwachting in oktober of november 2021 aan u toe. U ontvangt daarover bericht van ons. In de subsidiebeschikking staat ook welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt. Mocht uw aanvraag niet worden toegekend, ontvangt u hierover uiteraard ook bericht.

Bij goedkeuring krijgt u direct 80% van het toegekende subsidiebedrag als voorschot op uw rekening gestort. De overige 20% ontvangt u nadat uw subsidie volgens toekenning is vastgesteld. Zie ook de informatie onder 'Vaststelling'.

Houd er rekening mee dat het aangevraagde subsidiebedrag verlaagd kan worden in het geval het beschikbare budget onvoldoende is voor alle aanvragen. Zie ook de paragraaf Budget op de pagina Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 Opslag en vervoer.

Wijzigingen

U krijgt subsidie voor het opslaan en vervoeren van het onverkochte eindejaarsvuurwerk. Zijn er belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld als u het vuurwerk toch niet in de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 augustus 2021 opsloeg? Dan geeft u deze direct aan ons door. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat wij de subsidie terugvorderen.

Vaststelling

Tot en met 31 augustus 2021 moest u het onverkochte eindejaarsvuurwerk, waarvoor u subsidie ontvangt, in opslag hebben.

Het subsidiebedrag bedraagt meer dan € 125.000

Van 15 november 2021 tot uiterlijk 1 april 2022 om 17:00 uur moet u een verzoek tot vaststelling hebben ingediend. 

In het vaststellingsverzoek geeft u het definitieve aantal kg vuurwerk in opslag op en het definitieve bedrag aan vervoerskosten. Deze aantallen zijn gecontroleerd door de accountant als het subsidiebedrag meer is dan € 125.000. De accountant schakelt u zelf in en deze voert zijn onderzoek uit nadat u de subsidie ontvangen heeft. Het rapport van de accountant stuurt u ook mee in het vaststellingsverzoek. De accountant voert zijn onderzoek uit aan de hand van een protocol dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is opgesteld. Dit protocol vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants (NBA).

Wij stellen de subsidie vervolgens vast. Op basis van de vaststelling verrekenen wij de eventueel te veel ontvangen subsidie. Dient u het vaststellingsverzoek niet of niet tijdig in? Dan stellen wij de subsidie ambtshalve mogelijk vast op € 0 en vorderen het voorschot terug. Wij streven ernaar de subsidieafwikkeling voor april 2022 af te ronden.

Het subsidiebedrag bedraagt minder dan € 125.000

Is het subsidiebedrag lager is dan € 125.000? Dan moet u, op ons verzoek, bewijs opsturen van het aantal opgevoerde kg in opslag en van de eventuele vervoerskosten. Dit vindt plaats in de periode november tot en met december 2021.

Wij stellen de subsidie vervolgens ambtshalve vast. Op basis van de vaststelling verrekenen wij de eventueel te veel ontvangen subsidie. Stuurt u de informatie niet of niet tijdig op? Dan stellen wij de subsidie ambtshalve mogelijk vast op € 0 en vorderen het voorschot terug. Wij streven ernaar de subsidieafwikkeling voor april 2022 af te ronden.

Vragen over de TSVC?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?