Gesloten voor aanvragen

Opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR)

Laatst gecontroleerd op:
6 juni 2023
Gepubliceerd op:
24 februari 2021

Bedrijven in de reisbranche die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen, kregen eenmalig een opslag voor annuleringskosten die ze niet hoefden terug te betalen. Het bedrijf moest wel in aanmerking komen voor de TVL in het 1e kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021) om de opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR) te ontvangen. De opslag bedroeg 3,4% in de TVL Q1 2021.

De reissector kon van verschillende steunmaatregelen gebruik maken, maar niet alle annuleringskosten waren daarmee gedekt. Denk bijvoorbeeld aan hotels en vliegtuigmaatschappijen die bij annulering niet alles terugbetaalden. Dit was een grote kostenpost voor de reissector, omdat ook in coronatijd nog vakanties werden geboekt toen de vooruitzichten beter waren. Door latere ontwikkelingen in die periode werden opnieuw veel reizen geannuleerd. Een aparte subsidieregeling duurde lang om uit te werken. Met een opslag gekoppeld aan de TVL waren deze bedrijven sneller te helpen.

Voor wie?

Bedrijven met SBI-code 79.11 en 79.12 kregen eenmalig een opslag van 3,4%, bovenop hun TVL-subsidie in het 1e kwartaal van 2021. Deze regeling is gericht op ondernemers met vaste lasten.

In het algemeen hebben thuiswerkende ondernemers minder vaste lasten. Zij kwamen daarom niet in aanmerking. Ondernemers met een aparte praktijkruimte, kwamen wel in aanmerking voor de TVL-subsidie. Zzp’ers die geen gebruik konden maken van de TVL, konden terecht bij de TOZO- of de TONK-regeling. Het was helaas niet mogelijk om de vestigingseis van de TVL te laten vallen of een aparte regeling te maken voor annuleringskosten van reizen. Als u niet in aanmerking kwam voor de TVL, dan kon u helaas ook geen opslag AR aanvragen.

Meer informatie over TOZO of TONK

Hoe berekenden we de opslag voor de reisbranche?

Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code bleef 6%. Daar kwam eenmalig een opslag van 3,4% bovenop in Q1 2021. Een reisbureau dat voorheen een omzet maakte van € 1.200.000 en toen 95% omzetverlies had, ontving:

  • € 1.200.000 x 95% x 9,4% x 85% = € 91.086 subsidie inclusief opslag.
  • Daarvan was € 58.140 de TVL-subsidie voor Q1 2021, met een voorschot van 80%. (€ 1.200.000 x 95% x 6% x 85% =  € 58.140)
  • De eenmalige opslag bedroeg € 32.946.
  • De maximale opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR) was € 130.000 en de minimale opslag was € 500.

Vragen over de opslag AR?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?