Gesloten voor aanvragen

Opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR)

Gepubliceerd op:
24 februari 2021

Bedrijven in de reisbranche die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen, krijgen eenmalig een opslag voor annuleringskosten die niet terugbetaald worden. Het bedrijf moet wel in aanmerking komen voor TVL in het 1e kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021) om de opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR) te ontvangen. De opslag bedraagt 3,4% in TVL Q1 2021.

De reissector kan van verschillende steunmaatregelen gebruik maken, maar niet alle annuleringskosten zijn daarmee gedekt. Denk bijvoorbeeld aan hotels en vliegtuigmaatschappijen die bij annulering niet alles terugbetalen. Dit is een grote kostenpost voor de reissector, omdat ook in coronatijd nog vakanties zijn geboekt toen de vooruitzichten beter waren. Door de ontwikkelingen van de laatste maanden zijn opnieuw veel reizen geannuleerd. Een aparte subsidieregeling duurt lang om uit te werken. Met een opslag gekoppeld aan de TVL zijn deze bedrijven sneller te helpen.

Voor wie?

Bedrijven met SBI-code 79.11 en 79.12 krijgen 1 keer een opslag van 3,4%, bovenop hun TVL-subsidie in het 1e kwartaal van 2021. Deze regeling is gericht op ondernemers met vaste lasten. In het algemeen hebben thuiswerkende ondernemers minder vaste lasten. Zij komen daarom niet in aanmerking. Ondernemers met een aparte praktijkruimte, komen wel in aanmerking voor de TVL-subsidie. Zzp’ers die geen gebruik kunnen maken van de TVL, kunnen terecht bij de TOZO- of de TONK-regeling. Het is helaas niet mogelijk om de vestigingseis van de TVL te laten vallen of op korte termijn een aparte regeling te maken voor annuleringskosten van reizen. Als u niet in aanmerking komt voor TVL, dan kunt u helaas ook geen opslag AR aanvragen.

Meer informatie over TOZO of TONK

Hoe berekenen we de opslag voor de reisbranche?

Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code blijft 6%. Daar komt 1 keer een opslag van 3,4% bovenop in Q1 2021. Een reisbureau dat voorheen een omzet maakte van € 1.200.000 en nu 95% omzetverlies heeft ontvangt:

  • € 1.200.000 x 95% x 9,4% x 85% = € 91.086 subsidie inclusief opslag.
  • Daarvan is € 58.140 de TVL-subsidie voor Q1 2021, met een voorschot van 80%. (€ 1.200.000 x 95% x 6% x 85% =  € 58.140)
  • De eenmalige opslag bedraagt € 32.946.
  • De maximale opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR) is € 130.000 en de minimale opslag is € 500.

Bekijk het aanvraagproces voor de TVL

Vragen over de opslag AR?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?