Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2023
Gepubliceerd op:
26 mei 2020

De TVL Q1 2021 gaf een tegemoetkoming voor vaste lasten van bedrijven voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.

De regeling is gesloten. Mkb-ondernemers konden van 15 februari 12:00 uur tot 18 mei 2021 17:00 uur de TVL Q1 2021 aanvragen. Voor grote ondernemingen was een aparte regeling die open stond tot 10 juni 2021 17:00 uur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TVL, moest u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk alle voorwaarden

Uitbreidingen TVL Q1

Het kabinet besloot op 21 januari 2021 de TVL voor Q1 2021 flink uit te breiden. Op 15 maart 2021 gaf de Europese Commissie akkoord op de volgende 9 uitbreidingen:

 1. Verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit gold voor alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies die aan de voorwaarden voldeden.
 2. Verlaging van de minimale vaste lasten naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.
 3. Verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.
 4. Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.
 5. Verhoging van de opslag Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) naar 21% met een verhoogd maximum van
  € 300.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.
 6. Toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR).
 7. Toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.
 8. Openstelling van de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) voor het eerste kwartaal van 2021.
 9. Toegang voor niet-mkb-bedrijven (meer dan 250 werknemers) tot de TVL.

Extra steun voor specifieke groepen ondernemers

Starters

Er was een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers: de TVL Q1 2021 Startende ondernemingen. Deze is ook gesloten voor aanvragen. Op de pagina Startende ondernemingen leest u waaraan een starter moest voldoen bij de aanvraag.

Niet-mkb-bedrijven

Voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers (niet-mkb/grote ondernemingen) was een aparte regeling die open stond voor aanvragen van 10 mei 12:00 uur tot 10 juni 17:00 uur. Gebruik de mkb-toets om te zien of u wel of niet een mkb-ondernemer bent.

Naar de pagina voor grote ondernemingen.

Extra steun voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren was er extra steun/opslag via de TVL Q1 2021:

Aanvragen

Mkb-ondernemers konden TVL Q1 2021 van 15 februari (12:00 uur) tot 18 mei 2021 (17:00 uur) aanvragen. Voor grote ondernemingen stond het aanvragen van TVL Q1 2021 open van 10 mei 12:00 uur tot 10 juni 17:00 uur. In elk kwartaal tot en met Q1 2022 kon u TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.

Aanvraagproces

Hoe bereidde u uw aanvraag voor? Hoe vroeg u de regeling aan? Wat gebeurde er na uw aanvraag? Hoe vroeg een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag TVL Q1 ontving u binnen 8 weken een beslissing per e-mail. Keurden we uw aanvraag goed? Dan ontving u eerst een voorschot. Dat gebeurde meestal binnen 5 werkdagen nadat wij de beslissing stuurden.

Lees wat er verder na uw aanvraag gebeurde

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontving, hing af van uw omzetverlies en uw branche. Let op: de TVL-subsidie en eventuele toeslagen tellen mee als omzet. Dit kan effect hebben als u ook van de NOW-regeling gebruikmaakte.

Bekijk de berekening van de subsidie

Valse berichten via sms en e-mail

Er is melding gemaakt van phishing per sms en e-mail. In deze berichten werd gevraagd of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u als ondernemer kon helpen bij uw subsidieaanvraag. Deze berichten zijn niet afkomstig van ons. Wij communiceren alléén met u over de status van een aanvraag óf als u zelf aangeeft contact met ons te willen.

Meer weten?

Wij voeren de TVL uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?