Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Gepubliceerd op:
26 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 september 2021

TVL Q1 2020, voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021, is gesloten.

Mkb-ondernemers konden tot 18 mei 2021 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen. Grote ondernemingen konden tot 10 juni 17:00 uur aanvragen.

Gebruik de Adviestool om uw definitieve subsidiebedrag te berekenen met de werkelijke omzetcijfers.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt per e-mail een beslissing. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen na verzending van de beslissing op uw rekening.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Uitbreidingen TVL Q1

Het kabinet heeft op 21 januari besloten de TVL voor Q1 2021 flink uit te breiden. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie akkoord gegeven op de volgende 9 uitbreidingen:

 1. Verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit geldt voor alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies die aan de voorwaarden voldoen.
 2. Verlaging van de minimale vaste lasten naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.
 3. Verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.
 4. Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.
 5. Verhoging van de opslag Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) naar 21% met een verhoogd maximum van
  € 300.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.
 6. Toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR).
 7. Toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.
 8. Openstelling van de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) voor het eerste kwartaal van 2021.
 9. Toegang voor niet-mkb-bedrijven (meer dan 250 werknemers) tot de TVL.

Extra steun voor specifieke groepen ondernemers

Starters

Er is een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers: de TVL Q1 Startende ondernemingen. Op de pagina Startende ondernemingen leest u waaraan een starter moet voldoen bij de aanvraag.

Niet-mkb bedrijven

Bedrijven met meer dan 250 medewerkers (niet-mkb) konden van 10 mei 12:00 uur tot 10 juni 17:00 een aanvraag indienen. Om te zien of u een niet-mkb-ondernemer bent, kunt u de mkb-toets gebruiken. Op de pagina Grote ondernemingen leest u waaraan een onderneming moet voldoen bij de aanvraag.

Extra steun voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren is er extra steun/opslag via de TVL in Q1 2021:

Aanvragen

Mkb-ondernemers konden TVL Q1 2021 van 15 februari (12:00 uur) tot 18 mei 2021 (17:00 uur) aanvragen. Grote ondernemingen konden TVL Q1 2021 aanvragen van 10 mei 12:00 uur tot 10 juni 17:00 uur. In elk kwartaal kunt u TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.

Aanvraagproces

Hoe bereidt u uw aanvraag voor? Hoe vraagt u de regeling precies aan? Wat gebeurt er na uw aanvraag? Hoe vraagt een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Let op: De TVL subsidie en eventuele toeslagen worden meegeteld als omzet. Dit kan effect hebben als u ook van de NOW-regeling gebruikmaakt.

Bekijk de berekening van de subsidie

Valse berichten via sms en e-mail

Er zijn meldingen gemaakt van phishing per sms en e-mail. In deze berichten wordt gevraagd of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u als ondernemer kan helpen bij uw subsidieaanvraag. Deze berichten zijn niet afkomstig van RVO. Wij communiceren alléén met u over de status van een aanvraag óf als u zelf heeft aangegeven contact met ons te willen. Klik niet op links die u niet vertrouwt. Als iemand u helpt bij uw aanvraag, zorg dan dat u deze persoon goed kent en vertrouwt.

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk alle voorwaarden

Meer weten?

RVO voert de TVL uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?