Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Grote ondernemingen

Laatst gecontroleerd op:
31 oktober 2023
Gepubliceerd op:
30 april 2021

Voor het 1e kwartaal van 2021 (Q1 2021) was het ook als grote onderneming mogelijk om subsidie voor de vaste lasten aan te vragen met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Grote ondernemingen. U bent een grote onderneming als u niet onder het mkb valt.

TVL Q1 2021 Grote ondernemingen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021, is gesloten. U kon aanvragen tot 10 juni, 17:00 uur.

Voorwaarden

Voor de TVL Q1 2021 Grote ondernemingen golden dezelfde voorwaarden als voor de TVL Q1 2021. Ook gold een aantal aanvullende voorwaarden:

 • U vulde een verklaring niet in financiële moeilijkheden (zie hieronder) in en stuurde deze mee met uw aanvraagformulier.
 • U leverde een overzicht aan van de tot de groep behorende ondernemingen op het moment dat u uw vaststelling aanvroeg, in de referentieperiode en in de subsidieperiode.
 • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger leverde u bij uw aanvraag en vaststelling extra informatie aan met een accountantsproduct. Bij de vaststelling gaf u uw werkelijke omzet door over de periode januari tot en met maart 2021.

Definitie grote onderneming

U controleert of u een grote onderneming bent met de mkb-toets. Een onderneming of groep ondernemingen wordt gezien als 'grote onderneming' al deze voldoet aan de volgende criteria:

 • meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
 • een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Alle partner- en verbonden ondernemingen in Nederland en het buitenland tellen hierbij mee. Doe de mkb-toets om er zeker van te zijn dat uw organisatie voldoet aan deze zaken.

Wat is een groep verbonden ondernemingen?

Dit is een aantal ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren, namelijk:

 • een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming;
 • een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan;
 • twee of meerdere ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
 • een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
 • een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
 • een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.

Berekening subsidie

We berekenden uw subsidie op dezelfde manier als bij de reguliere TVL Q1 2021. Als groep verbonden ondernemingen waren van alle onderdelen de omzetgegevens nodig om de juiste subsidie uit te keren. Lees hieronder meer over de berekening van de omzet.

Berekening omzet

Bestaat één onderneming uit meerdere (fiscale) eenheden die elk zelfstandig aangifte van de omzetbelasting doen? Tel dan de omzetbedragen uit de btw-aangiftes van deze eenheden bij elkaar op. Ook omzet die niet in de aangifte omzetbelasting wordt opgegeven, moet u hierbij optellen. Vervolgens verwijdert u uit de opgetelde omzet alle bedragen voor interne prestaties. Dit zijn de leveringen en diensten binnen de groep verbonden ondernemingen. 

Vaste lasten

U gebruikt de SBI-code die hoort bij de hoofdactiviteit om het percentage vaste lasten te bepalen. Kijk welk percentage vaste lasten bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit hoort.

Eén ontvanger van de subsidie

Als subsidieaanvrager van de groep ontving u het hele groepssubsidiebedrag in één keer op uw rekening. Ook was u voor ons het aanspreekpunt bij eventuele terugvordering van het (gedeeltelijke) subsidiebedrag. De ontvangen subsidie is dus bedoeld voor de hele groep verbonden ondernemingen. Dit betekent dat het totale bedrag berekend is op basis van de totale omzetderving en de hoofdactiviteit van de hele groep. U bent als groep vrij om te bepalen wat de beste verdeling is van het totale bedrag. Uiteraard wel binnen de gestelde voorwaarden/beperkingen die de regeling stelt (over financiële instellingen, pelsdierhouders en de staatssteunmaxima). Het maken van goede onderlinge afspraken is dan ook een gedeelde, eigen verantwoordelijkheid van de groep.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?