Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Grote ondernemingen

Gepubliceerd op:
30 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2023

Sinds het 1e kwartaal van 2021 (Q1 2021) was het ook als grote onderneming mogelijk om subsidie voor de vaste lasten aan te vragen met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Grote ondernemingen. U bent een grote onderneming als u niet onder het mkb valt.

TVL Q1 2021 Grote ondernemingen is gesloten. U kon aanvragen tot 10 juni, 17:00 uur.

Definitie grote onderneming

U controleert of u een grote onderneming bent met de mkb-toets. Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen voldoet daarbij aan de volgende criteria:

 • meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
 • een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Het gaat hierbij om alle partner- en verbonden ondernemingen in Nederland en het buitenland. Doe de mkb-toets om er zeker van te zijn dat uw organisatie voldoet aan deze zaken.

Wat is een groep verbonden ondernemingen?

Dit is een aantal ondernemingen zodanig verbonden dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren, namelijk:

 • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming;
 • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan;
 • Twee of meerdere ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
 • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
 • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
 • Een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.

Voorwaarden

Voor TVL Q1 2021 Grote ondernemingen gelden dezelfde voorwaarden als bij TVL Q1 2021. Ook geldt een aantal aanvullende voorwaarden:

 • U vult een verklaring niet in financiële moeilijkheden in en voegt deze bij uw aanvraagformulier.
 • U levert een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen op het moment van aanvraag (tot vaststelling), in de referentieperiode en in de subsidieperiode.
 • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger levert u bij uw aanvraag en vaststelling extra informatie aan met een accountantsproduct. Bij de vaststelling geeft u uw werkelijke omzet door over de periode januari tot en met maart 2021.

Lees meer hierover in de paragraaf 'Welke bewijsstukken heeft u nodig bij uw aanvraag' op de pagina Na uw aanvraag.

Aanvragen

U kon de TVL Q1 2021 Grote ondernemingen aanvragen tot 10 juni, 17:00 uur. 

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt en wat u nodig had voor de aanvraag

Berekening subsidie

We berekenen uw subsidie op dezelfde manier als bij de reguliere TVL Q1 2021. Als groep verbonden ondernemingen zijn van al deze onderdelen de omzetgegevens nodig om de juiste subsidie uit te keren. Lees hieronder meer over de berekening van de omzet.

Berekening omzet

Bestaat één onderneming uit meerdere (fiscale) eenheden die elk zelfstandig aangifte van de omzetbelasting doen? Tel dan de omzetbedragen uit de btw-aangiftes van de (fiscale) eenheden bij elkaar op. Ook omzet die niet in de aangifte omzetbelasting wordt opgegeven, moet u hierbij optellen. Vervolgens verwijdert u uit de opgetelde omzet alle bedragen voor interne prestaties. Dit zijn de leveringen en diensten binnen de groep verbonden ondernemingen. 

Vaste lasten

De SBI-code die hoort bij de hoofdactiviteit gebruikt u om het percentage vaste lasten te bepalen. Kijk welk percentage vaste lasten bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit hoort.

Eén ontvanger van de subsidie

De subsidieaanvrager van de groep ontvangt het hele groepssubsidiebedrag in één keer op zijn rekening. Ook is deze aanvrager voor ons het aanspreekpunt bij eventuele terugvordering van het (gedeeltelijke) subsidiebedrag. De ontvangen subsidie is dus bedoeld voor de hele groep verbonden ondernemingen. Dit betekent dat het totale bedrag berekend is op basis van de totale omzetderving en de hoofdactiviteit van de hele groep. U bent als groep vrij om te bepalen wat binnen de gestelde voorwaarden/beperkingen die de regeling stelt (over financiële instellingen, pelsdierhouders en de staatssteunmaxima) de beste verdeling is van het totale bedrag. Het maken van goede onderlinge afspraken is dan ook een gedeelde, eigen verantwoordelijkheid van de groep.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?