Gesloten voor aanvragen

Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q1 2021

Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023
Gepubliceerd op:
9 april 2021

Voor januari tot en met maart 2021 komen ondernemers in de evenementenbranche mogelijk in aanmerking voor de subsidie Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). Zij moeten TVL hebben ontvangen voor de periode juni-september 2020 én lage vaste lasten hebben (maximaal € 3.000).

VLE Q1 2021 voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021 is gesloten. U kon de VLE Q1 2021 aanvragen tot en met 26 mei 2021, 17:00 uur.

Let op: mogelijk komt u als ondernemer in de evenementenbranche óók in aanmerking voor de Subsidieregeling evenementen. Deze subsidie vergoedt gemaakte kosten na het organiseren van een evenement dat de overheid verbiedt vanwege de coronamaatregelen. Dit is een andere regeling dan de VLE, met andere voorwaarden.

Verlaging vaste lasten drempel

Voor TVL Q1 2021 geldt een lagere vaste lasten drempel: in plaats van € 3.000 is deze € 1.500. Ondernemers in de evenementenbranche die door deze verlaging toch in aanmerking komen voor TVL Q1 2021, kunnen voor een aanvulling óók aanspraak maken op de VLE. Dit geldt alleen als de subsidie voor VLE Q1 2021 hoger is dan die van TVL Q1 2021. Dit was nog niet het geval bij VLE Q4 2020.

Voorwaarden VLE Q1 2021

Ondernemers moeten voor VLE Q1 2021 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd én gekregen.
 • Uw aandeel vaste lasten voor het 1e kwartaal 2021 ligt onder de € 3.000. We gaan hierbij uit van de referentieomzet in het 1e kwartaal van 2019, tenzij u vanaf of ná 1 januari 2019 ingeschreven bent in het Handelsregister van KVK. Meer uitleg hierover leest u bij het aanvraagproces voor VLE Q1 2021.
 • U verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet aan publieke evenementen. U kunt dit laten zien met een opgave van uw evenementenomzet.
 • U heeft in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. U kunt dit laten zien. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • U stond op 14 september 2019 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

Wat verstaan we onder een evenement?

Eén van de voorwaarden is, dat u in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet verdiende aan evenementen. Bij de VLE Q1 2021 verstaan we onder 'evenement' een georganiseerde, eenmalige en voor het publiek toegankelijke gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen. Dat betekent het volgende:

 • De evenementen zijn voor het publiek toegankelijk. Het evenement is gratis of er is toegang mogelijk door een kaartje te kopen. Er is reclame voor het evenement/congres of deelnemers hebben toegang op uitnodiging van de organisatie. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • Besloten gebeurtenissen zoals bruiloften, privéfeesten, productlanceringen en bedrijfsevenementen rekenen we niet mee, omdat ze niet publiek toegankelijk zijn.
 • Het evenement is georganiseerd en eenmalig. Spontane gebeurtenissen vallen hierbuiten: er moet sprake zijn van voorafgaande organisatie.
 • Gebeurtenissen als onderdeel van een normale bedrijfsvoering hebben geen bijzonder, eenmalig karakter en tellen dus niet mee. Denk hierbij aan een tentoonstelling in een museum, een drinkgelegenheid met dansmogelijkheid of een sportclub bij sportwedstrijden.
 • Het evenement wordt (buiten de coronamaatregelen om) bijgewoond door een verzameling mensen, binnen een tijdvak en in een inrichting of op een terrein. Alleen bij evenementen met fysiek publiek komt u in aanmerking. Online evenementen vallen hierbuiten.

Komt u in aanmerking voor VLE Q1 2021 en TVL Q1 2021?

Komt u voor de TVL Q1 2021 én de VLE Q1 2021 in aanmerking? Dan raden wij u zeker aan om beide tegemoetkomingen aan te vragen. Met uw vastgestelde subsidie voor TVL Q1 2021 kijken we of u in aanmerking komt voor een aanvulling vanuit de VLE Q1 2021.

Vaste lasten hoger dan € 1.500 en lager dan € 3.000

Voldoet u aan de voorwaarden voor zowel TVL Q1 2021 als VLE Q1 2021? En is uw vaste lasten aandeel hoger dan € 1.500 maar lager dan € 3.000? Dan vullen wij het bedrag dat u krijgt van TVL Q1 2021 aan tot het bedrag van VLE Q1 2021. Dit gebeurt als het bedrag van de TVL Q1 2021 subsidie lager uitkomt dan het bedrag van de VLE Q1 2021. Let op: u ontvangt deze aanvulling pas ná de vaststelling van TVL Q1 2021.

Vaste lasten lager dan € 1.500

Stel: u voldoet aan de voorwaarden voor VLE Q1 2021 en uw vaste lasten aandeel is lager dan € 1.500. Dan komt u niet in aanmerking voor TVL Q1 2021. Wij behandelen uw aanvraag zonder dat dit afhangt van TVL Q1 2021.

Aanvragen

U kon de VLE Q1 2021 aanvragen van 26 april 2021 (12:00 uur) tot en met 26 mei 2021 (17:00 uur).

Bekijk het hele aanvraagproces

Hoe berekenen we VLE Q1 2021?

Bij het berekenen van de subsidie gaan we uit van het vastgestelde subsidiebedrag van TVL juni - september 2020. De subsidie VLE Q1 2021 is 33,3% van TVL juni - september 2020, met een minimum van € 1.500 en een maximum van € 16.667. Daarnaast kijken we voor de berekening van de VLE Q1 2021 of u in aanmerking komt voor TVL Q1 2021 met uw aandeel vaste lasten over het 1e kwartaal. Is voor uw totale kosten van het 1e kwartaal het aandeel van uw vaste lasten:

 • Minder dan € 1.500? Als u aan alle voorwaarden van VLE Q1 2021 voldoet, ontvangt u 33,3% van TVL juni - september 2020. U ontvangt minimaal € 1.500 en maximaal € 16.667.
 • Tussen de € 1.500 en € 3.000? Als u aan alle voorwaarden van VLE Q1 2021 voldoet, wordt uw vastgestelde subsidiebedrag van TVL Q1 2021 in mindering gebracht op subsidiebedrag van de VLE Q1 2021. Ligt het vastgestelde bedrag van uw TVL Q1 2021 subsidie hoger dan het subsidiebedrag van VLE Q1 2021? Dan heeft u helaas geen recht op aanvulling.

Let op: wordt uw subsidiebedrag voor TVL juni - september 2020 na het doorgeven van uw definitieve omzet vastgesteld op € 0? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor VLE Q1 2021.

Rekenvoorbeeld 1: vaste lasten lager dan € 1.500

Evenementenbureau A kon door corona sinds maart 2020 geen enkel evenement organiseren. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 25% van de omzet. Evenementenbureau A ontving € 12.500 subsidie voor de periode juni tot en met september 2020 (TVL juni - september 2020). In de winter van 2019 waren er weinig evenementen. Met een referentieomzet van € 5.800 in het 1e kwartaal van 2019 haalt het bureau de vaste lasten-drempel van € 1.500 niet. Het bureau komt dus niet in aanmerking voor TVL Q1 2021 (vaste lasten TVL Q1 2021: € 5.800 x 25% = € 1.450). Het bureau voldoet wél aan alle voorwaarden van VLE Q1 2021 en ontvangt voor het 1e kwartaal van 2021 33,3% van de TVL-subsidie juni - september 2020. Dat is € 4.163 (€ 12.500 x 33,3%).

Rekenvoorbeeld 2: vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000

Ook evenementenbureau B kreeg geen opdrachten voor evenementen binnen door corona sinds maart 2020. Er is sprake van 100% omzetverlies. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 25% van de omzet. Evenementenbureau B ontving € 18.000 subsidie voor de periode juni tot en met september 2020 (TVL juni - september 2020). In de winter van 2019 waren er weinig evenementen. Met een referentieomzet van € 10.000 in het 1e kwartaal van 2019 zit het bureau voor de vaste lasten-drempel op € 2.500. Het bureau komt hiermee dus in aanmerking voor TVL Q1 2021 (vaste lasten TVL Q1 2021: € 10.000 x 25% = € 2.500). Het bureau voldoet aan alle voorwaarden van VLE Q1 2021 waardoor het subsidiebedrag voor verrekening met TVL Q1 dan 33,3% van de TVL-subsidie juni - september 2020 bedraagt. Dat is € 5.994 (€ 18.000 x 33,3%).

Omdat evenementenbureau B voldoet aan de voorwaarden voor TVL Q1 2021, kijken we wat het verschil is tussen het subsidiebedrag voor TVL Q1 2021 en het subsidiebedrag voor de VLE Q1 2021. Stel, uw subsidiebedrag van TVL Q1 2021 wordt vastgesteld op € 1.500, dan trekken we dit af van het VLE subsidiebedrag. Het bureau ontvangt nog € 4.494 (€ 5.994 - € 1.500) voor het 1e kwartaal van 2021.

Meer weten?

Vragen over VLE?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?