Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Gepubliceerd op:
12 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 september 2023

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q1 2021 (1e kwartaal 2021) gebeurde.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Voorwaarden

Voor deze subsidie geldt een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen

Behandeling aanvraag

Wij namen alleen aanvragen van mkb-bedrijven in behandeling die wij tussen 15 februari en 18 mei 2021 17:00 uur ontvingen. Voor grote ondernemingen was de TVL Q1 2021 open voor aanvragen tot 10 juni, 17:00 uur. De regeling voor grote ondernemingen opende later.

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Bij de beoordeling gingen wij uit van de gegevens in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag van de TVL Q1 ontving u binnen 8 weken een beslissing per e-mail. Keurden we uw aanvraag goed? Dan ontving u eerst een voorschot. Dat gebeurde meestal binnen 5 werkdagen nadat wij u de beslissing stuurden. We hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u naar uw werkelijke omzet. Hiermee berekenden we uw definitieve subsidie. Dit noemen we de vaststelling. U meldde voor 11 november 2021 17:00 uur uw omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Dit kon in uw online dossier via 'Aanvraag' en 'Beheren'.

Vaak hadden wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoefde deze gegevens dan alleen nog te controleren en akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moest u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vroegen we u om aanvullende informatie.

U had tot 10 juni 2022 de kans om uw werkelijke omzet door te geven. Daarna stelden wij de definitieve subsidie vast op basis van uw gegevens bij de Belastingdienst. 

Hoe moest u de omzetgegevens juist en volledig aanleveren?

Moest u de omzetcijfers zelf invullen of wilde u deze aanpassen? Dan gaf u uw inkomsten door zonder btw. We vroegen u bijlagen toe te voegen als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 1e kwartaal van 2021.

U kon de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. Btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. Een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  3. Een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Was het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontving u de laatste 20%. Was het omzetverlies hoger, dan ontving u alsnog een hogere subsidie.

Bij een lager omzetverlies ontving u minder dan 20% of u moest (een deel van) het voorschot van de TVL terugbetalen. We vroegen u bewijsstukken in te dienen. Anders moest u het ontvangen voorschot terugbetalen.

Ook NOW aangevraagd?

Had u als bedrijf ook NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan kon de verruiming van de TVL ertoe leiden dat u geen toegang meer had tot de NOW. De TVL telt, net als diverse andere tegemoetkomingen, als omzet mee voor NOW 1 (maart tot en met mei 2020) en NOW 2 (juni tot en met september 2020). Dat gold vooral voor bedrijven in een sector met een hoog percentage vaste lasten (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL lag. Viel uw bedrijf daaronder? Dan liep u risico de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. U kon er dan voor kiezen om bij de vaststelling van de TVL Q1 of de vaststelling van de TVL Q2 een lager omzetverlies op te geven. We raadden u aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

Deze TVL-regeling is onbelast. U gaf de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalde hierover geen belasting. Meer informatie vraagt u op bij de Belastingdienst.

Wanneer TVL terugbetalen?

Als u te veel voorschot ontving, betaalde u (een deel van) het TVL-voorschot terug. Lukte dit niet in één keer? Dan mocht u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. U kon ook een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing leest u hoe u bezwaar maakt.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na het vaststellen van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan betaalt u het ontvangen bedrag terug.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in.

Publicatieverplichting

Door Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 zijn wij verplicht gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie te publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb'er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Lees meer over de publicatieverplichting.

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

Bent u tevreden over deze pagina?