Gesloten voor aanvragen

Definitieve berekening TVL Q4 2020

Gepubliceerd op:
29 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2021

Hier leest u hoe we het definitieve bedrag van de TVL Q4 2020 berekenen.

TVL Q4 2020 is gesloten. U kon aanvragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Verhoging subsidiepercentage

Het subsidiepercentage van de TVL is voor TVL Q4 2020 afhankelijk van het omzetverlies. Voor TVL Q4 2020 is het subsidiepercentage 50% bij 30% omzetverlies. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Voor TVL Q1 2021 geldt een vast percentage van 85%.

Lees meer over de verhoging van het subsidiepercentage

Hoe berekenen we de definitieve TVL Q4 2020?

We bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling.

Eenmalige opslag voor de horeca: HVA

Verplicht gesloten horecagelegenheden kwamen voor TVL Q4 2020 in aanmerking voor een eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Lees meer over de HVA-opslag

Opslag voor de detailhandel: VGD

Non-food detailhandelaars komen voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 in aanmerking voor de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).

Lees meer over de VGD-opslag

Rekenvoorbeelden

Hier vindt u 2 rekenvoorbeelden van bedrijven die omzetverlies hebben door de coronamaatregelen. Het eerste bedrijf komt in aanmerking voor een tegemoetkoming via de TVL, het tweede bedrijf vooralsnog niet. De cijfers zijn fictief en niet te herleiden tot echte ondernemingen. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Restaurant

Een restaurant had in 2019 een omzet van € 336.000 van oktober tot en met december. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 50.400.
Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 85%. Het restaurant voldoet aan de voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies.

Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) is 25%.
De vaste lasten zijn € 84.000. Het restaurant voldoet aan de voorwaarde van minimaal € 3.000 vaste lasten.
De TVL Q4 2020 bedraagt: € 336.000 x 85% x 25% x 50% = € 35.700

Het percentage voor de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is 2,8%.
De HVA-opslag bedraagt: € 336.000 x 85% x 2,8% = € 7.997

Totale TVL Q4 2020 en HVA-opslag bij het verwachte omzetverlies = € 43.697
De restauranteigenaar ontvangt een voorschot van 80%, namelijk € 34.958.

Voorbeeldberekening Restaurant

Rekenonderdelen Berekening
Omzet 4e kwartaal 2019 (door u ingevuld)
Verwachte omzet 4e kwartaal 2020 (door u ingevuld)
Verwacht omzetverlies (85%)
€ 336.000
€ 50.400
€ 285.600
U verwacht meer dan 30% omzet te verliezen. Hierdoor heeft u recht op de TVL.  
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (56.10.1)
Vastgesteld vergoedingspercentage
TVL Q4 2020 bij uw verwachte omzetverlies
25%
50%
€ 35.700
Met SBI-code 56.10.1 komt u in aanmerking voor de HVA-opslag.  
Percentage opslag HVA
Bedrag dat u extra ontvangt door de HVA-opslag
2,8%
€ 7.997
Totale TVL Q4 2020 en HVA-opslag bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL Q4 2020 en HVA-opslag)
€ 43.697
€ 34.958

Schoenwinkel

Een schoenwinkel had in 2019 een omzet van € 47.400 van oktober tot en met december. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 40.290.
Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 15%. Het omzetverlies is lager dan 30%.
De schoenwinkel komt op basis van dit omzetverlies niet in aanmerking voor de TVL.

Als de eigenaar in de komende maanden merkt dat het omzetverlies toch hoger is dan 30%, kan deze tot en met 29 januari 2021 alsnog een aanvraag doen.

Voorbeeldberekening Schoenwinkel

Rekenonderdelen Berekening
Omzet 4e kwartaal 2019 (door u ingevuld) € 47.400
Verwachte omzet 4e kwartaal 2020 (door u ingevuld) € 40.290
Verwacht omzetverlies (15%)
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (47.72.1)
€ 7.110
15%
U verwacht minder dan 30% omzet te verliezen. Hierdoor heeft u geen recht op de TVL.  
Deel vaste lasten van uw referentieomzet
Deel vaste lasten van uw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
€ 7.110
€ 1.067
50%
Maximaal bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL)
€ 3.555
€ 0
€ 0

Uitleg over de berekening

  subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

  Normale omzet

  Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.

  Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

  • Heeft u uw bedrijf voor 2 oktober 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
   Dan gebruiken we de omzet van 1 oktober tot en met 31 december in 2019, voor het coronavirus uitbrak. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het 4e kwartaal 2019 (oktober-december).
  • Heeft u uw bedrijf na 1 oktober 2019 en uiterlijk op 15 december 2019 voor het eerst ingeschreven?
   Dan gebruiken we de omzet in de eerste 3 volle maanden volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. Als u bijvoorbeeld 15 november 2019 bent gestart, zijn dat de maanden december 2019, en januari en februari 2020.
  • Heeft u uw bedrijf na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?
   Dan gebruiken we uw gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de dag na de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. We berekenen de referentieomzet dan als volgt:

  referentieomzet = (de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020) / (het aantal maanden) x 3

  • Heeft u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?
   Dan kunnen we uw omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. U ontvangt de minimale subsidie van € 750 als uw vaste lasten van oktober tot en met december 2020 minimaal € 3.000 zijn.

  Omzetverlies

  Voor het omzetverlies vergelijken we uw normale omzet met de omzet die u in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. We berekenen het omzetverlies als volgt:

  omzetverlies in % = (normale omzet - verwachte omzet oktober-december 2020) / normale omzet x 100

  Aandeel vaste lasten

  Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten.

  Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met de SBI-code van uw hoofdactiviteit. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 3.000. We berekenen de vaste lasten als volgt:

  vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

  Bekijk het percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoort

  Adviestool

  Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

  Vorige subsidieperiodes

  Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

  Ga naar de TVL overzichtspagina

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?