Gesloten voor aanvragen

Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Laatst gecontroleerd op:
21 augustus 2023
Gepubliceerd op:
18 november 2020

Bij de TVL Q4 2020 ontvingen verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden eenmalig een opslag van 5,6% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen deze subsidie de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Het maximale bedrag was € 20.160. Dit bedrag kwam bovenop de TVL Q4 2020.

De TVL Q4 2020 voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 is gesloten. De regeling stond open voor aanvragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur. Alleen bij de TVL Q4 2020 ontving u automatisch ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) als u aan de voorwaarden voldeed.

Door de verscherpte coronamaatregelen maakten eet- en drinkgelegenheden niet alleen minder omzet; ze waren verplicht gesloten. Gemaakte kosten voor voorraad die kon bederven, aanleg en overkapping van een buitenterras waren niet zomaar terug te verdienen.

Voor wie?

Ondernemers met de volgende SBI-codes kwamen in aanmerking voor de HVA:

  • 56.10.1 (restaurants)
  • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen)
  • 56.29 (kantines en contractcatering)
  • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs).

Eventcatering en hotel-restaurants waren uitgesloten van de HVA.

U kreeg de HVA-opslag alleen als u voldeed aan de voorwaarden voor de TVL. De eet- en drinkgelegenheid moest in ieder geval op 15 maart 2020 in het Handelsregister staan als de hoofdactiviteit van het bedrijf.

Bekijk de voorwaarden

Hoe vroeg u de HVA aan?

Alleen bij de TVL Q4 2020 ontving u automatisch ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) als u aan de voorwaarden voldeed. De TVL Q4 2020 is gesloten. U kon aanvragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Hoe berekenden we de HVA?

We bepaalden de HVA-opslag bij het berekenen van de TVL Q4 2020:

TVL = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

Het subsidiepercentage (subsidie in %) nam toe bij een hoger omzetverlies.

Voor de HVA telden we bij uw percentage vaste lasten een opslag van 5,6% op.

Lees meer over het berekenen van uw omzetverlies en vaste lasten

Het maximumbedrag van de TVL was € 90.000. Het maximumbedrag van de HVA was € 20.160. Een verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheid kon dus maximaal € 110.160 ontvangen.

Gesloten eet- en drinkgelegenheden die tussen 29 februari en 15 maart 2020 waren ingeschreven in het Handelsregister, ontvingen een vaste opslag van € 101.

Rekenvoorbeeld

Café D had in oktober tot en met december 2019 een omzet van € 90.000. Door de verplichte horecasluiting was de omzet van Café D 75% lager van oktober tot en met december 2020. Hierbij hoorde een subsidiepercentage van 62,86%.

Café D kreeg bij de TVL Q4 2020 eenmalig de opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Om snel geld uit te keren werd de opslag toegevoegd aan de berekening van de TVL, zonder dat u een extra aanvraag hoefde te doen

Dat werkte als volgt. Het percentage vaste lasten voor de SBI-code van Café D was 25%. Daar kwam een keer een opslag van 5,6% bovenop.

De berekening voor Café D werd: € 90.000 x 75% x 30,6% x 62,86% = € 12.984 subsidie.

Daarvan was:

  • € 10.608 de TVL-subsidie voor oktober tot en met december 2020 (TVL Q4 2020).
  • € 2.376 de eenmalige opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Café D ontving zo snel mogelijk een voorschot van 80%: € 10.387.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?