Gesloten voor aanvragen

Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Gepubliceerd op:
18 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2021

Bij TVL Q4 2020 ontvangen verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden één keer een opslag van 5,6% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen deze subsidie de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Het maximale bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020.

TVL Q4 2020 voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 is gesloten. U kon aanvragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur. Alleen bij TVL Q4 2020 ontvangt u automatisch ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) als u aan de voorwaarden voldoet.

Door de verscherpte coronamaatregelen maken eet- en drinkgelegenheden niet alleen minder omzet; ze zijn verplicht gesloten. Gemaakte kosten voor voorraad die kan bederven, aanleg en overkapping van een buitenterras zijn nu niet zomaar terug te verdienen.

Voor wie?

Ondernemers met de volgende SBI-codes komen in aanmerking voor de HVA:

  • 56.10.1 (restaurants)
  • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen)
  • 56.29 (kantines en contractcatering)
  • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs).

Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten van de HVA.

Ondernemers krijgen de HVA-opslag alleen als ze voldoen aan de voorwaarden voor de TVL. De eet- en drinkgelegenheid moet in ieder geval op 15 maart 2020 in het Handelsregister staan als de hoofdactiviteit van het bedrijf.

Bekijk de voorwaarden

Hoe vraagt u de HVA aan?

Alleen bij TVL Q4 2020 ontving u automatisch ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) als u aan de voorwaarden voldeed. TVL Q4 2020 is gesloten. U kon aanvragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Hoe berekenen we de HVA?

We bepalen de HVA-opslag bij het berekenen van de TVL Q4 2020:

TVL = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

Het subsidiepercentage (subsidie in %) neemt toe bij een hoger omzetverlies.

Voor de HVA tellen we bij uw percentage vaste lasten een opslag van 5,6% op.

Lees meer over het berekenen van uw omzetverlies en vaste lasten

Het maximumbedrag van de TVL is € 90.000. Het maximumbedrag van de HVA is € 20.160. Een verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheid kan maximaal € 110.160 ontvangen.

Gesloten eet- en drinkgelegenheden die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister, ontvangen een vaste opslag van € 101.

Rekenvoorbeeld

Café D had in oktober tot en met december 2019 een omzet van € 90.000. Door de verplichte horecasluiting is de omzet van Café D 75% lager van oktober tot en met december 2020. Hierbij hoort een subsidiepercentage van 62,86%.

Café D krijgt in TVL Q4 2020 een keer de opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Om snel geld uit te keren, zonder dat de ondernemer een extra aanvraag hoeft te doen, wordt de opslag toegevoegd aan de berekening van de TVL.

Dat werkt als volgt. Het percentage vaste lasten voor de SBI-code van Café D is 25%. Daar komt een keer een opslag van 5,6% bovenop.

De berekening voor Café D wordt: € 90.000 x 75% x 30,6% x 62,86% = € 12.984 subsidie.

Daarvan is:

  • € 10.608 de TVL-subsidie voor oktober tot en met december 2020 (TVL Q4 2020).
  • € 2.376 de eenmalige opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Café D ontvangt zo snel mogelijk een voorschot van 80%: € 10.387.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?