Gesloten voor aanvragen

Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020

Laatst gecontroleerd op:
21 augustus 2023
Gepubliceerd op:
9 december 2020

Bent u ondernemers in de evenementenbranche? Dan kwam u mogelijk voor het 4e kwartaal van 2020 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). Deze bedroeg 33,3% van de subsidie TVL juni - september 2020.

De VLE Q4 2020 is gesloten. De regeling was open voor aanvragen tot en met 18 maart 2021 (17:00 uur). 

Voor wie?

Bent u ondernemer in de evenementenbranche? Dan was de VLE er voor u:

 • als u eerder de TVL juni - september 2020 toegekend kreeg en
 • als u niet voor de TVL Q4 2020 en/of de TVL Q1 2021 in aanmerking kwam door een te lage referentieomzet in deze kwartalen in het voorafgaande jaar.

Kwam u voor de TVL Q4 2020 in aanmerking? Dan kon u geen gebruikmaken van de VLE Q4 2020. Voor de VLE Q4 2020 moest u voeldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u had in juni tot en met september 2020 de TVL aangevraagd én gekregen.
 • u kwam in het 4e kwartaal van 2020 niet in aanmerking voor de TVL door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019, waardoor u de drempel van € 3.000 vaste lasten niet haalde.
 • u verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet aan publieke evenementen. U liet dit zien door een opgave van uw evenementenomzet.
 • u had in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. U kon dit laten zien. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten kwamen niet in aanmerking voor de VLE Q4 2020.
 • u stond op 14 september 2019 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • uw onderneming was niet failliet en er was geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

Wat wordt verstaan onder een evenement?

Eén van de voorwaarden van de regeling was, dat u in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet verdiende aan evenementen. Bij de VLE Q4 2020 wordt een 'evenement' gezien als een georganiseerde, eenmalige en voor het publiek toegankelijke gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen. Dat betekende het volgende:

 • de evenementen waren voor het publiek toegankelijk. Het evenement was gratis of er was toegang mogelijk door een kaartje te kopen. Er was reclame voor het evenement/congres of deelnemers hadden toegang op uitnodiging van de organisatie. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • besloten gebeurtenissen zoals bruiloften, privéfeesten en bedrijfsevenementen rekenden we niet mee, omdat ze niet publiek toegankelijk zijn.
 • het evenement was georganiseerd en eenmalig. Spontane gebeurtenissen vallen hierbuiten: er moest sprake zijn van voorafgaande organisatie.
 • gebeurtenissen als onderdeel van een normale bedrijfsvoering hebben geen bijzonder, eenmalig karakter en telden dus niet mee. Denk hierbij aan een tentoonstelling in een museum, een drinkgelegenheid met dansmogelijkheid of een sportclub bij sportwedstrijden.
 • het evenement werd (buiten de coronamaatregelen om) bijgewoond door een verzameling mensen, binnen een tijdvak en in een inrichting of op een terrein. Alleen bij evenementen met fysiek publiek kwam u in aanmerking. Online evenementen vielen hierbuiten.

Hoe berekenden we de VLE Q4 2020?

Als u aan de voorwaarden van de VLE Q4 2020 voldeed, ontving u 33,3% van de TVL juni - september 2020. U ontving minimaal € 750 en maximaal € 16.667.

Let op: werd uw subsidiebedrag voor de TVL juni - september 2020 na het doorgeven van uw definitieve omzet vastgesteld op € 0? Dan kwam u helaas niet in aanmerking voor de VLE Q4 2020.

Bekijk uw subsidie van juni tot en met september 2020

Rekenvoorbeeld

Evenementenbureau F kon door corona sinds maart geen enkel evenement organiseren. Het omzetverlies was 100%. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code was vastgesteld op 25% van de omzet.

Dit evenementenbureau ontving subsidie voor de periode juni tot en met september 2020 € 12.500 (TVL juni - september 2020). In de herfst van 2019 waren er weinig evenementen. Met een referentieomzet van € 10.000 in het 4e kwartaal van 2019 haalde het bureau de vaste lasten-drempel van € 3.000 niet en kwam het niet in aanmerking voor TVL Q4 2020 (vaste lasten TVL Q4 2020: € 10.000 x 100% x 25% = € 2.500).

Het bureau voldeed wel aan alle voorwaarden van de VLE Q4 2020 en ontving voor het 4e kwartaal van 2020 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer. Dat was € 4.163 (€ 12.500 x 33,3%). Het voorschot bedroeg 80%.

Na uw aanvraag

U vroeg alleen VLE Q4 aan als u van ons een servicebericht ontving. Binnen 8 weken hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving per e-mail een besluit. Ga via onderstaande knop naar uw digitale dossier als u uw aanvraag wilt inzien.

Meer weten?

Vragen over de VLE?

 

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?