Gesloten voor aanvragen

Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020

Gepubliceerd op:
9 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023

Ondernemers in de evenementenbranche komen mogelijk voor het 4e kwartaal van 2020 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). Deze bedraagt 33,3% van de subsidie TVL juni - september 2020.

De VLE Q4 2020 is gesloten. U kon aanvragen tot en met 18 maart 2021 (17:00 uur). 

Voor wie?

De VLE is er voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL juni - september 2020 toegekend kregen, maar niet voor TVL Q4 2020 en/of TVL Q1 2021 in aanmerking komen vanwege een te lage referentieomzet in deze kwartalen in het voorafgaande jaar.

Als u voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt, dan kunt u geen gebruikmaken van VLE Q4 2020. Ondernemers moeten voor VLE Q4 2020 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd én gekregen.
 • U komt in het 4e kwartaal van 2020 niet in aanmerking voor TVL. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019, waardoor de drempel van € 3.000 vaste lasten niet wordt gehaald.
 • U verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet aan publieke evenementen. U kunt dit laten zien door een opgave van uw evenementenomzet.
 • U heeft in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. U kunt dit laten zien. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor VLE Q4 2020.
 • U stond op 14 september 2019 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

Wat wordt verstaan onder een evenement?

Eén van de voorwaarden is, dat u in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet verdiende aan evenementen. Bij de VLE Q4 2020 wordt een 'evenement' gezien als een georganiseerde, eenmalige en voor het publiek toegankelijke gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen. Dat betekent het volgende:

 • De evenementen zijn voor het publiek toegankelijk. Het evenement is gratis of er is toegang mogelijk door een kaartje te kopen. Er is reclame voor het evenement/congres of deelnemers hebben toegang op uitnodiging van de organisatie. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • Besloten gebeurtenissen zoals bruiloften, privéfeesten en bedrijfsevenementen rekenen we niet mee, omdat ze niet publiek toegankelijk zijn.
 • Het evenement is georganiseerd en eenmalig. Spontane gebeurtenissen vallen hierbuiten: er moet sprake zijn van voorafgaande organisatie.
 • Gebeurtenissen als onderdeel van een normale bedrijfsvoering hebben geen bijzonder, eenmalig karakter en tellen dus niet mee. Denk hierbij aan een tentoonstelling in een museum, een drinkgelegenheid met dansmogelijkheid of een sportclub bij sportwedstrijden.
 • Het evenement wordt (buiten de coronamaatregelen om) bijgewoond door een verzameling mensen, binnen een tijdvak en in een inrichting of op een terrein. Alleen bij evenementen met fysiek publiek komt u in aanmerking. Online evenementen vallen hierbuiten.

Hoe berekenen we VLE Q4 2020?

Als u aan de voorwaarden van VLE Q4 2020 voldoet, ontvangt u 33,3% van TVL juni - september 2020. U ontvangt minimaal
€ 750 en maximaal € 16.667.

Let op: Wordt uw subsidiebedrag voor TVL juni - september 2020 na het doorgeven van uw definitieve omzet vastgesteld op
€ 0? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor VLE Q4 2020.

Bekijk uw subsidie van juni tot en met september 2020

Rekenvoorbeeld

Evenementenbureau F kon door corona sinds maart geen enkel evenement organiseren. Het omzetverlies is 100%. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 25% van de omzet.

Dit evenementenbureau ontving subsidie voor de periode juni tot en met september 2020 € 12.500 (TVL juni - september 2020). In de herfst van 2019 waren er weinig evenementen. Met een referentieomzet van € 10.000 in het 4e kwartaal van 2019 haalt het bureau de vaste lasten-drempel van € 3.000 niet en komt het niet in aanmerking voor TVL Q4 2020 (vaste lasten TVL Q4 2020: € 10.000 x 100% x 25% = € 2.500).

Het bureau voldoet wel aan alle voorwaarden van VLE Q4 2020 en ontvangt voor het 4e kwartaal van 2020 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer. Dat is € 4.163 (€ 12.500 x 33,3%). Het voorschot bedraagt 80%.

Na uw aanvraag

Alleen als u van ons een servicebericht heeft ontvangen, kon u VLE Q4 aanvragen. Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt per e-mail een besluit. Op mijn.rvo.nl/vle kunt u de status van uw aanvraag inzien.

Meer weten?

Vragen over VLE?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?