Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Startende ondernemingen

Gepubliceerd op:
27 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2023

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q1 2021 Startende ondernemingen (periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021) gebeurt. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die wij tussen 31 mei 9:00 uur en 12 juli 17:00 uur hebben ontvangen.

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Binnen maximaal 13 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt per e-mail een besluit. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan ontvangt u het definitieve bedrag meestal binnen 5 werkdagen na verzending van het besluit op uw rekening.

Bekijk in 1,5 minuut de video over wat TVL Q1 2021 Startende ondernemingen inhoudt.

Nodig voor uw aanvraag

U kon tot 12 juli 17:00 uur TVL Q1 2021 Startende ondernemers aanvragen.  

U had de volgende gegevens nodig:

 • Identificatie: U logt in met eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • De omzetgegevens van het 1e kwartaal 2021 en 3e kwartaal 2020. Gebruik hiervoor de pdf van uw omzetbelastingaangiften. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Bent u na 15 maart 2020 gestart en vraagt u een subsidiebedrag aan vanaf € 25.000, dan moet u een verklaring van een deskundige derde aanleveren bij uw aanvraag.
  De verklaring kan alleen worden afgegeven door accountants, fiscalisten of boekhouders.

Hoe vindt u een deskundige die de verklaring mag afgeven?

Op het Digitaal Ondernemersplein van KvK vindt u een overzicht van brancheverenigingen van financiële dienstverleners die u kunnen doorverwijzen naar een deskundige bij u in de buurt. Het bedrijf heeft eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig om de verklaring voor u te kunnen afgeven.

Zo gaat u te werk:

 1. Voordat u de aanvraag start, vult de deskundige derde eerst de verklaring voor u in. Het bedrijf heeft hiervoor eHerkenning niveau eH3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger). Gebruik van DigiD is niet mogelijk.
 2. Van deze verklaring ontvangt de deskundige derde na indienen een pdf. Deze pdf heeft u nodig voor uw aanvraag.
 3. U uploadt de pdf van de verklaring bij uw aanvraag. Hiervoor heeft u ook het KVK-nummer van de deskundige derde nodig.

 

Hoe weet ik of ik een verklaring van een deskundige derde nodig heb?

Als tijdens uw aanvraag blijkt dat u in aanmerking komt voor € 25.000 of meer en u heeft uw onderneming na 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister, vragen we u om de verklaring. U kunt uw aanvraag niet afmaken zonder de verklaring.

Voor accountants, fiscalisten of boekhouders: wat geeft u aan namens de ondernemer?

Uw deskundigenverklaring bij de TVL-aanvraag betreft:

 • het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer;
 • de echtheid van de startende onderneming (een onderneming mag geen onderdeel zijn van een groep waarvan de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019).

U vult de volgende gegevens in in de deskundigenverklaring:

 • Uw gegevens.
 • Uw relatie tot de onderneming. En sinds welk jaar.
 • De gegevens (KVK-nummer, naam onderneming, inschrijfdatum Handelsregister) van de onderneming.
 • Btw-gegevens van de onderneming.
 • De omzet in de referentieperiode (Q3 2020).
 • De omzet in de subsidieperiode (Q1 2021).

Aanvullend geeft u aan dat de startende onderneming geen deel uitmaakt van een groep waarvan de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019.

Accountants vragen wij daarnaast in te stemmen met de aard en reikwijdte van de verklaring. (De deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht of aan een rapportage op grond van een aan assurance verwante opdracht.)

U vindt de volledige tekst van de verklaring op mijn.rvo.nl/tvl. U kunt inloggen met eHerkenning 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger).

TVL Startende ondernemingen-aanvraag door intermediair via ketenmachtiging

U kon de TVL Startende ondernemingen ook door een tussenpersoon laten aanvragen. Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning. Dit gaat als volgt:

 • Uw intermediair vraagt een ketenmachtiging aan bij een erkende leverancier van eHerkenning. De intermediair moet minimaal beschikken over eH3. De intermediair kan eH3 aanschaffen samen met de ketenmachtiging.
 • U ontvangt van de leverancier bericht om toestemming te geven voor de ketenmachtiging.
 • Als de ketenmachtiging is geregeld, logt de intermediair in op mijn.rvo.nl/tvl met eHerkenning om de TVL Startende ondernemingen voor u aan te vragen.

Vragen over TVL?

 

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?