Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Startende ondernemingen

Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2023
Gepubliceerd op:
27 mei 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van de TVL Q1 2021 Startende ondernemingen (periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021) gebeurde. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Deze regeling is gesloten. De aanvraagperiode was van 31 mei 09:00 uur tot 12 juli 17:00 uur.

Na uw aanvraag

Wij deden ons best uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Binnen maximaal 13 weken hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. Keurden wij uw aanvraag goed? Dan ontving u het definitieve bedrag meestal binnen 5 werkdagen na verzending van het besluit op uw rekening.

 

Bekijk in 1,5 minuut de video over wat de TVL Q1 2021 Startende ondernemingen inhoudt.

Nodig voor uw aanvraag

U kon tot 12 juli 17:00 uur TVL Q1 2021 Startende ondernemers aanvragen.  

U had de volgende gegevens nodig:

 • Identificatie: u logde in met eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikte, moest u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Had u een eenmanszaak en geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mocht u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invulde, gebruikten wij voor het overmaken van de tegemoetkoming.
 • De omzetgegevens van het 1e kwartaal 2021 en 3e kwartaal 2020. U gebruikte hiervoor de pdf van uw omzetbelastingaangiften. Als u de aangiften niet had, mocht u ook een pdf van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalde: een pdf van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Bent u na 15 maart 2020 gestart en vroeg u een subsidiebedrag aan vanaf € 25.000, dan moest u een verklaring van een deskundige derde aanleveren bij uw aanvraag.
  De verklaring kan alleen worden afgegeven door accountants, fiscalisten of boekhouders.

Hoe vond u een deskundige die de verklaring mocht afgeven?

Op het Digitaal Ondernemersplein van KvK vindt u een overzicht van brancheverenigingen van financiële dienstverleners die u konden doorverwijzen naar een deskundige bij u in de buurt. Het bedrijf had eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig om de verklaring voor u te kunnen afgeven.

Zo ging u te werk:

 1. Voordat u de aanvraag startte, vulde de deskundige derde eerst de verklaring voor u in. Het bedrijf had hiervoor eHerkenning niveau eH3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Gebruik van DigiD was niet mogelijk.
 2. Van deze verklaring ontving de deskundige derde na indienen een pdf. Deze pdf had u nodig voor uw aanvraag.
 3. U uploadde de pdf van de verklaring bij uw aanvraag. Hiervoor had u ook het KVK-nummer van de deskundige derde nodig.

Hoe wist u of u een verklaring van een deskundige derde nodig had?

Als tijdens uw aanvraag bleek dat u in aanmerking kwam voor € 25.000 of meer en u had uw onderneming na 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister, vroegen we u om de verklaring. U kon uw aanvraag niet afmaken zonder de verklaring.

Voor accountants, fiscalisten of boekhouders: wat gaf u aan namens de ondernemer?

Uw deskundigenverklaring bij de TVL-aanvraag betreft:

 • het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer;
 • de echtheid van de startende onderneming (een onderneming mocht geen onderdeel zijn van een groep waarvan de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019).

U vulde de volgende gegevens in in de deskundigenverklaring:

 • Uw gegevens.
 • Uw relatie tot de onderneming. En sinds welk jaar.
 • De gegevens (KVK-nummer, naam onderneming, inschrijfdatum Handelsregister) van de onderneming.
 • Btw-gegevens van de onderneming.
 • De omzet in de referentieperiode (Q3 2020).
 • De omzet in de subsidieperiode (Q1 2021).

Aanvullend gaf u aan dat de startende onderneming geen deel uitmaakte van een groep waarvan de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019.

Accountants vroegen wij daarnaast in te stemmen met de aard en reikwijdte van de verklaring. (De deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht of aan een rapportage op grond van een aan assurance verwante opdracht.)

U vindt de volledige tekst van de verklaring op mijn.rvo.nl/tvl. U kunt inloggen met eHerkenning 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger).

Aanvraag door intermediair via ketenmachtiging

U kon de TVL Startende ondernemingen ook door een tussenpersoon laten aanvragen. Dit kon alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning. Dit ging als volgt:

 • Uw intermediair vroeg een ketenmachtiging aan bij een erkende leverancier van eHerkenning. De intermediair moest minimaal beschikken over eH3. De intermediair kon eH3 aanschaffen samen met de ketenmachtiging.
 • U ontving van de leverancier bericht om toestemming te geven voor de ketenmachtiging.
 • Als de ketenmachtiging was geregeld, logde de intermediair in op mijn.rvo.nl/tvl met eHerkenning om de TVL Startende ondernemingen voor u aan te vragen.

Vragen over de TVL?

 

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?