Open voor aanvragen

Aanvraagproces Startersregeling Q1 2022

Gepubliceerd op:
17 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2022

Bekijk hoe het aanvraagproces voor de Startersregeling Q1 2022 verloopt. Van voorbereiden tot en met aanvragen.

Mkb-onderneming

De Startersregeling Q1 2022 is alleen beschikbaar voor mkb-ondernemingen. Wilt u zeker weten dat u een mkb-onderneming bent? Doe de mkb-toets.

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt de Startersregeling Q1 2022 vanuit huis zelf online aan tussen 7 juni 2022 09:00 uur en 2 augustus 2022 17:00 uur. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft:

 •  Identificatie: u logt in met eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD. Gebruikt u DigiD? Dan moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • De (geschatte) omzet van januari tot en met maart 2022. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Eventuele al eerdere ontvangen TVL- of andere Covid-19-subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet. 
 • Voor de referentieperiode gebruikt u de omzetgegevens van Q3 2021. Heeft u uw bedrijf in Q3 2021 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan gebruikt u als referentieperiode de eerste 3 volledige maanden volgend op de maand van inschrijving.
 • U stuurt een verklaring De-minimissteun mee. 

Vraagt u een subsidiebedrag aan van € 25.000 of hoger? Dan moet u een verklaring van een deskundige derde aanleveren bij uw aanvraag. Alleen accountants, fiscalisten of boekhouders mogen deze verklaring afgeven.
De verklaring van een deskundige derde omvat:

 • het opgegeven omzetverlies;
 • de echtheid van de onderneming.

Hoe vindt u een deskundige die de verklaring mag afgeven?

Op het Digitaal Ondernemersplein van KVK vindt u een overzicht van brancheverenigingen van financiële dienstverleners die u kunnen doorverwijzen naar een deskundige bij u in de buurt. Het bedrijf heeft eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig om de verklaring voor u te kunnen afgeven.
Zo gaat u te werk:

 1. Voordat u de aanvraag start, vult de deskundige derde eerst de verklaring voor u in. Het bedrijf heeft hiervoor eHerkenning niveau eH3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger). Gebruik van DigiD is niet mogelijk.
 2. Van deze verklaring ontvangt de deskundige derde na indienen een pdf. Deze pdf heeft u nodig voor uw aanvraag.
 3. U uploadt de pdf van de verklaring bij uw aanvraag. Hiervoor heeft u ook het KVK-nummer van de deskundige derde nodig.

Hoe weet ik of ik een verklaring van een deskundige derde nodig heb?

Met de Adviestool kunt u het bedrag berekenen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt.
Als tijdens uw aanvraag blijkt dat u in aanmerking komt voor de Startersregeling Q1 2022 en voor een subsidiebedrag van € 25.000 of meer, vragen we u om de verklaring. U kunt uw aanvraag niet afmaken zonder de verklaring.

Voor accountants, fiscalisten of boekhouders: wat geeft u aan namens de ondernemer?

Uw deskundigenverklaring bij de aanvraag gaat over:

 • het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer;
 • de echtheid van de startende onderneming.

U vult de volgende gegevens in de deskundigenverklaring in:

 • uw gegevens;
 • uw relatie tot de onderneming. En sinds welk jaar;
 • de gegevens (KVK-nummer, naam onderneming, inschrijfdatum Handelsregister) van de onderneming;
 • btw-gegevens van de onderneming;
 • de omzet in de referentieperiode (Q1 2019 of Q1 2020);
 • de omzet in de subsidieperiode (Q1 2022).

Accountants vragen wij daarnaast in te stemmen met de aard en reikwijdte van de verklaring. (De deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht of aan een rapportage op grond van een aan assurance verwante opdracht).

Vul een derdenverklaring in. U kunt daarvoor dan inloggen met eHerkenning 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger).

Let op: u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting over de subsidie die u ontvangt uit TVL Q1 2022 startende ondernemingen (voor eerdere TVL-regelingen hoefde dat niet).

Aanvragen

Heeft u uw aanvraag voorbereid en voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de Startersregeling Q1 2022 aan via onderstaande knop.

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Binnen maximaal 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren.

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vragen over de startersregeling?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?