Gesloten voor aanvragen

Berekening Startersregeling Q1 2022

Gepubliceerd op:
17 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 augustus 2022

Op deze pagina leest u hoe we het bedrag van de Startersregeling Q1 2022 berekenen.

Hoe berekenen we de Startersregeling Q1 2022?

We bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:

subsidie = normale omzet in het referentiekwartaal  x omzetverlies in Q1 in % x aandeel vaste lasten (volgens SBI-code) in % x 100%

Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling.

Uitleg over de berekening

Normale omzet

Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Eventuele al eerdere ontvangen TVL- of andere Covid-19-subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.
Voor de referentieperiode gebruikte u de omzetgegevens van het 3e kwartaal (Q3) van 2021. Heeft u uw bedrijf in Q3 2021 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan gebruikt u als referentieperiode de eerste 3 volledige maanden volgend op de maand van inschrijving.

Let op: over subsidie vanuit de TVL-startersregeling Q1 2022  moet u  inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Dit is anders dan bij alle vorige TV-openstellingen. 

Omzetverlies

Voor het omzetverlies vergelijken we uw normale omzet (referentieomzet) met de (geschatte) omzet van januari tot en met maart 2022. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. We berekenen het omzetverlies als volgt:

omzetverlies in % = (normale omzet – (geschatte) omzet januari-maart 2022) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten gebruiken we branchegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten.

Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met de SBI-code van uw hoofdactiviteit.
Bekijk het percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoort

De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 1.500. We berekenen de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

Adviestool

Met de adviestool berekent u hoe hoog de subsidie ongeveer wordt. 

Let op: de uitkomst van de adviestool is een hulpmiddel en geen volledige beoordeling.

Voorbeeld van een berekening

Uw onderneming A had in Q3 2021 € 100.000 omzet.
In Q1 2022 had u een (geschatte) omzet van € 60.000. Dat is een omzetverlies van 40%
Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort is 25%.
Het subsidiepercentage is 100%.
Uw onderneming A ontvangt: € 100.000 x 40% x 25% x 100% = € 10.000 met een voorschot van 80% (€ 8.000).

Bij de vaststelling van de Startersregeling Q1 2022 geeft u het daadwerkelijke omzetverlies van het 1e kwartaal (Q1) 2022 aan ons door. U ontvangt de rest van de subsidie of moet een deel terugbetalen als het omzetverlies lager was dan verwacht.

Vragen over de startersregeling?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?