Open voor aanvragen

Voorwaarden Startersregeling Q1 2022

Gepubliceerd op:
17 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 juni 2022

Om in aanmerking te komen voor de Startersregeling Q1 2022 moet u voldoen aan de voorwaarden. 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn: 

 • U komt alleen in aanmerking voor de Startersregeling Q1 2022 als u een mkb-onderneming heeft. Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, gebruikt u de online mkb-toets.
 • U schreef uw mkb-onderneming voor het eerst in bij de KVK na 30 juni 2020 en uiterlijk 30 september 2021.
 • Uw omzetverlies in Q1 2022 was 30% of hoger, in vergelijking met de referentieperiode Q3 2021. 
 • Heeft u uw onderneming na 30 juni 2021 en uiterlijk 30 september 2021 (Q3 2021) ingeschreven bij de KVK? Dan gebruikt u de eerste 3 volledige maanden ná de maand van inschrijving, als referentiekwartaal.  Voorbeeld: u heeft uw onderneming halverwege juli 2021 ingeschreven bij de KVK. Dan bestaat de referentieomzet uit de omzet van augustus, september en oktober 2021. 
 • De subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies, het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort. Bij de berekening van het subsidiebedrag is het subsidiepercentage 100%.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 100.000.
  • Goederenvervoerders over de weg ontvangen maximaal € 100.000 voor beide kwartalen. 
  • Landbouwbedrijven ontvangen maximaal € 20.000 voor 2 kwartalen.
  • Visserij- en aquacultuurbedrijven ontvangen maximaal € 30.000 voor 2 kwartalen. 
  • Als deze maximum bedragen zijn bereikt, dan ontvangt de onderneming geen subsidie meer. Zie ook hieronder bij de-minimisverordening
 • Bedrijven die een subsidiebedrag van meer dan € 25.000 aanvragen, zijn verplicht een verklaring van een deskundige derde, zoals een accountant of een boekhouder, aan te leveren. De zogenoemde derdenverklaring.
 • De onderneming heeft minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur of opgang van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30.
  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.39.1 en 49.32.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.21.2.
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • De onderneming moet minimaal € 1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. De gemiddelde hoogte van de vaste lasten in een kwartaal wordt berekend met de omzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Is uw onderneming verbonden aan óf onderdeel van een andere onderneming en daarmee onderdeel van een bestaande groep? Dan komt u niet in aanmerking voor de Startersregeling Q1 2022 als de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep vóór 1 juli 2020 ligt. Voorbeelden zijn: 
  • dochterondernemingen;
  • werkmaatschappijen;
  • startende nieuwe filialen onder een aparte bv;
  • franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.
   Als alle ondernemingen in de groep na 30 juni 2020 zijn gestart, kunt u wel de Startersregeling Q1 2022 aanvragen.
 • De subsidieaanvrager en alle verbonden ondernemingen die actief zijn in primaire productie van landbouwproducten ontvingen samen niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun in het huidige belastingjaar en de 2 voorafgaande belastingjaren.
 • De subsidieaanvrager en alle verbonden ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector ontvingen samen niet meer dan € 30.000 aan de-minimissteun in het huidige belastingjaar en de 2 voorafgaande belastingjaren.
 • De subsidieaanvrager en alle verbonden ondernemingen die actief zijn in de wegenbouw ontvingen samen niet meer dan € 100.000 aan de-minimissteun in het huidige belastingjaar en de 2 voorafgaande belastingjaren.
 • De subsidieaanvrager en alle verbonden ondernemingen ontvingen samen niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun in het huidige belastingjaar en de 2 voorafgaande belastingjaren.
 • U bent geen financiële instelling of overheidsbedrijf.
 • U bent niet failliet en heeft geen uitstel van betaling (surseance) aangevraagd bij de rechtbank.
 • De vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privé-adres of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.

Let op: u betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de subsidie die u ontvangt uit TVL Q1 2022 startende ondernemingen (voor eerdere TVL-regelingen hoefde dat niet).

Startersregeling en NOW

Voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) telt de tegemoetkoming uit de Startersregeling Q1 2022 niet mee als omzet. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?