Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot

Gepubliceerd op:
31 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2022

De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is om bruine vloot mkb'ers met minimaal 30% omzetverlies door de coronamaatregelen te ondersteunen met vaste en variabele lasten. De regeling geldt voor de periode april tot en met december 2020.

Deze regeling is gesloten. U kon aanvragen tot 24 augustus 2021 om 17:00 uur.

Ga naar uw TVL-dossier.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor mkb'ers die aantoonbaar een historisch zeilschip bezitten waarvan de kiel is gelegd in 1971 of eerder. U gebruikt het schip voor de passagiersvaart. Ook moet u met de hoofdactiviteit of nevenactiviteit geregistreerd staan in het Handelsregister van KVK onder één van de volgende SBI-codes:

 • Zeevaart - 5010;
 • Binnenvaart - 5030;
 • Monumentenzorg - 9103.

Heeft u niet één van bovenstaande SBI-codes? Maar bent u wel ondernemer met een zeilschip waarvan de kiel is gelegd in 1971 of eerder en past uw activiteitenomschrijving op 15 maart 2020 bij deze SBI-codes? Dan raden we u aan een aanvraag te doen. Er is een hardheidsclausule opgenomen in de regeling die het mogelijk maakt alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Voorwaarden

Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • U stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK met de SBI-code 5010, 5030 of 9103.
 • U bent eigenaar van het historische zeilschip en kunt dit aantonen. U kunt documentatie laten zien waaruit blijkt dat de kiel is gelegd in 1971 of eerder en documentatie waaruit blijkt dat u het schip gebruikt voor passagiersvaart.
 • U kunt aantonen dat u meer dan 30% omzetverlies heeft geleden in de maanden april tot en met december in 2020 aan de hand van belastingaangiftes. Kunt u deze bewijslast niet overleggen, dan vragen wij u andere bewijsstukken waaruit blijkt wat de vaste en variabele lasten zijn en dat u die betaalt.
 • Bij het berekenen van de subsidie wordt uw omzet in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met uw omzet in dezelfde periode in 2019.
 • De regeling maakt gebruik van het de-minimiskader. Dit houdt in dat u moet verklaren dat u maximaal € 200.000 aan steun heeft ontvangen over een periode van 3 belastingjaren. U vindt deze verklaring onderaan de paragraaf. 
 • U bent geen financiële instelling, overheidsbedrijf óf bekostigde school of instelling voor primair, beroeps- of voortgezet onderwijs.
 • U bent niet failliet en heeft geen uitstel van betaling (surseance) aangevraagd bij de rechtbank. Ook mag uw onderneming sinds 31 december 2019 niet in moeilijkheden verkeren, als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (PbEU 2014, L 187).
 • Het minimumbedrag is € 1.000 euro en het maximumbedrag van de subsidie is € 124.999. Omdat het gaat om een subsidie over 2020 wordt het bedrag meteen definitief vastgesteld. U ontvangt direct het gehele bedrag, en niet eerst een voorschot. Het daadwerkelijke subsidiebedrag wordt bij besluit vastgesteld.
 • De subsidie die u ontvangt voor deze regeling wordt gezien als omzet, waarover u belasting moet betalen.

Aanvragen

U kon de subsidie aanvragen vanaf 29 juni 12.00 uur tot 24 augustus 2021 om 17:00 uur.

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Berekening subsidie

Bij het berekenen van de subsidie wordt uw omzet in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met uw omzet in dezelfde periode in 2019. Als u in aanmerking komt, dan is het subsidiepercentage 50%.

Subsidie berekening:

De omzet van 1 april t/m 31 december 2019 X het omzetverlies in % X het aandeel vaste- en variabele lasten van 73% X subsidiepercentage van 50% = hoogte subsidie. Een rekenvoorbeeld:

 • Schip A had tussen 1 april en 31 december 2019 een omzet van €101.250. Dit laat de ondernemer zien met de btw-aangifte van deze periode.
 • In dezelfde periode in 2020 is de omzet gedaald naar €11.138. Dit is een omzetverlies van 89% en dat blijkt ook uit de btw-aangifte van deze periode.
 • Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort is 43% en daar komt nog een percentage van 30% voor variabele kosten bij. Bij elkaar is dit 73%.
 • Schip A ontvangt: €101.250 x 89% x 73% x 50% = €32.891 aanvullend via de tijdelijke subsidieregeling bruine vloot.

Het subsidiebedrag is € 1.000 als de uitkomst van de berekening minder is dan 1.000 of als het om een bruine vlootonderneming gaat die voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister na 31 januari 2020.

Berekening van uw omzetverlies mét getallen achter de komma

Bij uw aanvraag ziet u dat er bij de berekening van uw omzetverlies wordt afgerond op hele getallen, ook als toch sprake is van getallen achter de komma. Wij kunnen u geruststellen: in de uiteindelijke berekening gebruiken wij de werkelijke hoeveelheid getallen achter de komma. Ook vindt u de volledige berekening met alle getallen terug in de berekening bij onze beslissing.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?