Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
25 juni 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot gebeurde en wat u nodig had voor uw aanvraag.

Toetsen van uw aanvraag

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Wij namen alleen aanvragen in behandeling die we tussen 29 juni 2021 12:00 uur en 24 augustus 2021 17:00 uur hadden ontvangen.

 

Na uw aanvraag

Wij streefden ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Binnen maximaal 13 weken hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving direct het gehele bedrag, en niet eerst een voorschot. Het daadwerkelijke subsidiebedrag werd bij besluit vastgesteld.

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u de volgende gegevens nodig:

  • Identificatie: U logde in met eHerkenning niveau 2+ met machtiging 'RVO diensten op niveau eH2+ (of hoger)’. Aanvragen met DigiD was niet mogelijk.
  • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
  • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Het bankrekeningnummer dat op naam stond van uw onderneming. Had u een eenmanszaak en had u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mocht u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvonden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invulde, gebruikten wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. 
  • Documentatie waaruit bleek dat de kiel was gelegd in 1971 of eerder en documentatie waaruit bleek dat u het schip gebruikte voor passagiersvaart.
  • De omzet in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Onder omzet vielen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
  • De omzetgegevens van de referentieperiode 1 april 2020 tot en met 31 december 2019.

Ingeschreven na 31 maart 2019 en uiterlijk op 31 mei 2019?

Voor een bruine vlootonderneming die na 31 maart 2019 en uiterlijk op 31 mei 2019 voor de eerste maal was ingeschreven in het Handelsregister telde de omzet in de negen kalendermaanden volgend op de maand van de inschrijving in het handelsregister.

Ingeschreven na 31 mei 2019 en uiterlijk op 31 januari 2020?

Voor een bruine vlootonderneming die na 31 mei 2019 en uiterlijk op 31 januari 2020 voor de eerste maal was ingeschreven in het handelsregister telde de omzet in de kalendermaanden volgend op de maand na de inschrijving in het handelsregister tot 1 maart 2020. Vervolgens deelden we de omzet door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking werd genomen, vermenigvuldigd met negen. Deze berekening voerden we uit zodat ook ondernemingen met minder referentiemaanden alsnog een volledige subsidie ontvingen.

Berekening van uw omzetverlies mét getallen achter de komma

Bij uw aanvraag zag u dat er bij de berekening van uw omzetverlies werd afgerond op hele getallen, ook als toch sprake was van getallen achter de komma. Wij konden u geruststellen: in de uiteindelijke berekening gebruikten wij de werkelijke hoeveelheid getallen achter de komma. Ook vond u de volledige berekening met alle getallen terug in de berekening bij onze beslissing.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?