Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot

Gepubliceerd op:
25 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot gebeurt en wat u nodig had voor uw aanvraag.

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die we tussen 29 juni 2021 12:00 uur en 24 augustus 2021 17:00 uur hebben ontvangen.

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Binnen maximaal 13 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt direct het gehele bedrag, en niet eerst een voorschot. Het daadwerkelijke subsidiebedrag wordt bij besluit vastgesteld.

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u de volgende gegevens nodig:

  • Identificatie: U logt in met eHerkenning niveau 2+ met machtiging 'RVO diensten op niveau eH2+ (of hoger)’. Aanvragen met DigiD is niet mogelijk.
  • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
  • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
  • Documentatie waaruit blijkt dat de kiel is gelegd in 1971 of eerder en documentatie waaruit blijkt dat u het schip gebruikt voor passagiersvaart.
  • De omzet in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
  • De omzetgegevens van de referentieperiode 1 april 2020 tot en met 31 december 2019.

Bent u na 31 maart 2019 en uiterlijk op 31 mei 2019 ingeschreven?

Voor een bruine vlootonderneming die na 31 maart 2019 en uiterlijk op 31 mei 2019 voor de eerste maal is ingeschreven in het Handelsregister telt de omzet in de negen kalendermaanden volgend op de maand van de inschrijving in het handelsregister.

Bent u na 31 mei 2019 en uiterlijk op 31 januari 2020 ingeschreven?

Voor een bruine vlootonderneming die na 31 mei 2019 en uiterlijk op 31 januari 2020 voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister telt de omzet in de kalendermaanden volgend op de maand na de inschrijving in het handelsregister tot 1 maart 2020. Vervolgens delen we de omzet door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met negen. Deze berekening voeren we uit zodat ook ondernemingen met minder referentiemaanden alsnog een volledige subsidie ontvangen.

Berekening van uw omzetverlies mét getallen achter de komma

Bij uw aanvraag ziet u dat er bij de berekening van uw omzetverlies wordt afgerond op hele getallen, ook als toch sprake is van getallen achter de komma. Wij kunnen u geruststellen: in de uiteindelijke berekening gebruiken wij de werkelijke hoeveelheid getallen achter de komma. Ook vindt u de volledige berekening met alle getallen terug in de berekening bij onze beslissing.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?