Gesloten voor aanvragen

Definitieve berekening TVL 1 juni tot en met 30 september 2020

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
6 november 2020

Op deze pagina leest u hoe we het definitieve subsidiebedrag berekenden van de TVL voor de periode van 1 juni tot en met 30 september.

De regeling voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 is gesloten.

Let op: deze informatie is alleen van toepassing op TVL in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Rekenvoorbeelden

Hieronder vindt u 2 rekenvoorbeelden van bedrijven die omzetverlies hadden door de coronamaatregelen. Het eerste bedrijf kwam in aanmerking voor een tegemoetkoming via de TVL, het tweede bedrijf niet. De cijfers zijn fictief en niet te herleiden tot echte ondernemingen. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Restaurant

Een restaurant had in 2019 een omzet van € 336.000 van juni tot en met september. In 2020 verwachtte de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 50.400. Hiermee kwam het verwachte omzetverlies op 85%.
Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) was 25%.
De vaste lasten waren € 84.000.
De subsidie bedroeg: € 336.000 x 85% x 25% x 50% = € 35.700
De restauranteigenaar voldeed aan de voorwaarden en ontving een voorschot van 80%, namelijk € 28.560.

Voorbeeldberekening Restauranteigenaar

Rekenonderdelen Door de ondernemer ingevuld Door ons berekend
Omzet 2e kwartaal 2019
Omzet 3e kwartaal 2019
Omgerekende referentieomzet juni tot en met september 2019
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2019 + omzet 3e kwartaal 2019)
€ 282.000
€ 242.000

€ 336.000

Verwachte omzet 2e kwartaal 2020
Verwachte omzet 3e kwartaal 2020
Omgerekende verwachte omzet juni tot en met september 2020
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2020 + omzet 3e kwartaal 2020)
€ 19.800
€ 43.800

€ 50.400

Verwacht omzetverlies (85%)
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (56.10.1)
€ 285.600
25%
Deel vaste lasten van uw referentieomzet in 2019
Deel vaste lasten van uw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
€ 84.000
€ 71.400
50%
Maximaal bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kon ontvangen (80% van de TVL)
€ 42.000
€ 35.700
€ 28.560

Sportschool

Een sportschool had in 2019 een omzet van € 47.400 van juni tot en met september. In 2020 verwachtte de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 40.290. Hiermee kwam het verwachte omzetverlies op 15%.
Het omzetverlies was lager dan 30%. De sportschool kwam op basis van dit omzetverlies niet in aanmerking voor de TVL. Als de eigenaar in de maanden daarna merkt dat het omzetverlies toch hoger is dan 30%, kan hij voor 31 oktober 2020 alsnog een aanvraag doen.

Voorbeeldberekening Sportschool

Rekenonderdelen Door de ondernemer ingevuld Door ons berekend
Omzet 2e kwartaal 2019
Omzet 3e kwartaal 2019
Omgerekende referentieomzet juni tot en met september 2019
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2019 + omzet 3e kwartaal 2019)
€ 32.550
€ 36.550

€ 47.400

Verwachte omzet 2e kwartaal 2020
Verwachte omzet 3e kwartaal 2020
Omgerekende verwachte omzet juni tot en met september 2020
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2020 + omzet 3e kwartaal 2020)
€ 27.218
€ 31.217

€ 40.290

Verwacht omzetverlies (15%)
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (93.13)
€ 7.110
34%
Deel vaste lasten van uw referentieomzet in 2019
Deel vaste lasten van uw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
€ 16.116
€ 2.417
50%
Maximaal bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kon ontvangen (80% van de TVL)
€ 8.058
€ 0
€ 0

Berekening

De definitieve berekening van de TVL 1 juni - 30 september 2020 was als volgt:

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseerde maximaal 50% van de vaste lasten.
Als u voldeed aan alle voorwaarden, ontving u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies.

Normale omzet

Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan geldt het bedrag waarover u aangifte doet als omzet.

 • Schreef u uw bedrijf op of voor 1 april 2019 voor het eerst in in het Handelsregister van KVK?
  Dan gebruikten we de omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019, voor het coronavirus uitbrak. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal deed, dan nam u de omzet van het tweede kwartaal 2019 (april-mei-juni). U deelde dat bedrag door 3 en telde dit op bij de omzet van het derde kwartaal 2019 (juli–augustus–september). Bij uw aanvraag werden de maandbedragen automatisch berekend met uw tweede en derde kwartaal opgave; u hoefde de bedragen dan niet te delen.
 • Schreef u uw bedrijf na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor het eerst in?
  Dan gebruikten we de omzet in de eerste 4 volle maanden ná de start van uw bedrijf in 2019. Uw startdatum was de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. Als u bijvoorbeeld 15 april 2019 was gestart, waren dat de maanden mei, juni, juli en augustus.
 • Schreef u uw bedrijf na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst in?
  Dan gebruikten we uw gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de dag na de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020. Uw startdatum was de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. We berekenden de referentieomzet dan als volgt:
  referentieomzet = (omzet startdatum tot en met 15 maart 2020) / (het aantal dagen sinds oprichting tot en met 15 maart 2020) x 122 dagen
 • Schreef u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst in?
  Dan konden we uw omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. U ontving de minimale tegemoetkoming van € 1.000 als uw vaste lasten van juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 waren.

Omzetverlies

Voor het omzetverlies vergeleken we uw normale omzet met de omzet die u in 2020 verwachtte in dezelfde periode. Het omzetverlies moest minimaal 30% zijn. We berekenden het omzetverlies als volgt:

omzetverlies in % = (normale omzet - verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruikten we branchegegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk wilden helpen, maakten we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten.

Het CBS beschikte over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche stond dus vast en hing samen met uw SBI-code. De vaste lasten moesten na berekening hoger zijn dan € 4.000. We berekenden de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?