Gesloten voor aanvragen

Definitieve berekening TVL 1 juni tot en met 30 september 2020

Gepubliceerd op:
6 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 november 2020

Hier leest u hoe we het definitieve bedrag berekenen van de TVL voor de periode van 1 juni tot en met 30 september.

De regeling voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 is gesloten.

Let op! De informatie hieronder is alleen van toepassing op TVL in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Rekenvoorbeelden

Hier vindt u 2 rekenvoorbeelden van bedrijven die omzetverlies hebben door de coronamaatregelen. Het eerste bedrijf komt in aanmerking voor een tegemoetkoming via de TVL, het tweede bedrijf vooralsnog niet. De cijfers zijn fictief en niet te herleiden tot echte ondernemingen. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Restaurant

Een restaurant had in 2019 een omzet van € 336.000 van juni tot en met september. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 50.400. Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 85%.
Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) is 25%.
De vaste lasten zijn € 84.000.
De subsidie bedraagt: € 336.000 x 85% x 25% x 50% = € 35.700
De restauranteigenaar voldoet aan de voorwaarden en ontvangt een voorschot van 80%, namelijk € 28.560.

Voorbeeldberekening Restauranteigenaar

Rekenonderdelen Door de ondernemer ingevuld Door ons berekend
Omzet 2e kwartaal 2019
Omzet 3e kwartaal 2019
Omgerekende referentieomzet juni tot en met september 2019
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2019 + omzet 3e kwartaal 2019)
€ 282.000
€ 242.000

€ 336.000

Verwachte omzet 2e kwartaal 2020
Verwachte omzet 3e kwartaal 2020
Omgerekende verwachte omzet juni tot en met september 2020
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2020 + omzet 3e kwartaal 2020)
€ 19.800
€ 43.800

€ 50.400

Verwacht omzetverlies (85%)
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (56.10.1)
€ 285.600
25%
Deel vaste lasten van uw referentieomzet in 2019
Deel vaste lasten van uw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
€ 84.000
€ 71.400
50%
Maximaal bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL)
€ 42.000
€ 35.700
€ 28.560

Sportschool

Een sportschool had in 2019 een omzet van € 47.400 van juni tot en met september. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 40.290. Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 15%.
Het omzetverlies is lager dan 30%. De sportschool komt op basis van dit omzetverlies niet in aanmerking voor de TVL. Als de eigenaar in de komende maanden merkt dat het omzetverlies toch hoger is dan 30%, kan hij voor 31 oktober 2020 alsnog een aanvraag doen.

Voorbeeldberekening Sportschool

Rekenonderdelen Door de ondernemer ingevuld Door ons berekend
Omzet 2e kwartaal 2019
Omzet 3e kwartaal 2019
Omgerekende referentieomzet juni tot en met september 2019
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2019 + omzet 3e kwartaal 2019)
€ 32.550
€ 36.550

€ 47.400

Verwachte omzet 2e kwartaal 2020
Verwachte omzet 3e kwartaal 2020
Omgerekende verwachte omzet juni tot en met september 2020
(1/3 x omzet 2e kwartaal 2020 + omzet 3e kwartaal 2020)
€ 27.218
€ 31.217

€ 40.290

Verwacht omzetverlies (15%)
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (93.13)
€ 7.110
34%
Deel vaste lasten van uw referentieomzet in 2019
Deel vaste lasten van uw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
€ 16.116
€ 2.417
50%
Maximaal bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL)
€ 8.058
€ 0
€ 0

Berekening

De definitieve berekening van de TVL 1 juni - 30 september 2020 is als volgt:

  subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

  De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.
  Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies.

  Normale omzet

  Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan geldt het bedrag waarover u aangifte doet als omzet.

  • Heeft u uw bedrijf op of voor 1 april 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
   Dan gebruiken we de omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019, voor het coronavirus uitbrak. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal 2019 (april-mei-juni). U deelt dat bedrag door 3 en telt dit op bij de omzet van het derde kwartaal 2019 (juli–augustus–september). In de Adviestool en bij uw aanvraag worden de maandbedragen automatisch berekend met uw tweede en derde kwartaal opgave; u hoeft de bedragen dan niet te delen.
  • Heeft u uw bedrijf na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor het eerst ingeschreven?
   Dan gebruiken we de omzet in de eerste 4 volle maanden ná de start van uw bedrijf in 2019. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. Als u bijvoorbeeld 15 april 2019 bent gestart, zijn dat de maanden mei, juni, juli en augustus.
  • Heeft u uw bedrijf na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?
   Dan gebruiken we uw gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de dag na de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. We berekenen de referentieomzet dan als volgt:
   referentieomzet = (omzet startdatum tot en met 15 maart 2020) / (het aantal dagen sinds oprichting tot en met 15 maart 2020) x 122 dagen
  • Heeft u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?
   Dan kunnen we uw omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. U ontvangt de minimale tegemoetkoming van € 1.000 als uw vaste lasten van juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 zijn.

  Omzetverlies

  Voor het omzetverlies vergelijken we uw normale omzet met de omzet die u in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. We berekenen het omzetverlies als volgt:

  omzetverlies in % = (normale omzet - verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100

  Aandeel vaste lasten

  Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten.

  Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000. We berekenen de vaste lasten als volgt:

  vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

  Adviestool

  Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?