Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Ukraine Partnership Facility (UPF)

Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2024
Gepubliceerd op:
7 augustus 2023

Bent u een internationale ondernemer of vertegenwoordigt u een maatschappelijke organisatie? En wilt u samen met een Oekraïense organisatie werken aan herstel en wederopbouw in Oekraïne? Dan kunt u misschien gebruikmaken van het subsidieprogramma Ukraine Partnership Facility (UPF). Deze regeling is tijdelijk gesloten.

Budget

Startdatum:
maandag 4 september 2023
09:00
Einddatum:
zondag 31 december 2023
15:00
Totaal budget:
€ 25.000.000

Informatie over uw aanvraag

De indieningstermijn sloot op 31 december 2023. Wij ontvingen meer dan 60 aanvragen met een totaalbedrag van € 200 miljoen. Het totale subsidiebedrag van € 25 miljoen is inmiddels toegewezen. Momenteel zijn we bezig met de afstemming en administratieve afhandelingen van de goedgekeurde aanvragen.

Wij kunnen nog niets bekend maken over een mogelijke nieuwe openstelling, en welke criteria en welk proces dan zullen gelden. Zodra er meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Goedgekeurde projecten

Wij ontvingen grote en complexe projectvoorstellen. Deze zijn volgens het 'first-come, first-served' principe op datum van volledigheid beoordeeld door onze adviseurs, de Nederlandse ambassade in Kyiv, specialisten en een adviescommissie. 7 projecten van zowel bedrijven als ngo's zijn goedgekeurd:

Landbouw

 • Resilient energy-efficient agriculture and food supply for Ukraine;
 • Rebuilding potato Ukraine;
 • Building of a multifunctional transshipment terminal for agricultural products.

Water

 • Water-immediate damage reconstruction and sustainable solutions.

Gezondheidszorg

 • Expanding access to diagnostics for improved treatment and rehabilitation;
 • Trauma: Scaling up community mental health care for children and youth at risk in Ukraine's conflict-affected communities and beyond;
 • Building a prosthetics and rehabilitation centre and setting up a Netherlands-Ukrainian educational programme for medical specialists.

Voor wie?

De subsidieregeling UPF ondersteunt Nederlandse en internationale bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen werken aan herstel en wederopbouw in Oekraïne. Deze bedrijven en organisaties willen in samenwerking met minimaal één lokale organisatie in Oekraïne een project opzetten en uitvoeren. De subsidieaanvrager (penvoerder) is een Nederlands bedrijf of maatschappelijke organisatie.

Budget

Voor de openstelling van UPF in 2023 is € 25 miljoen beschikbaar. Voorlopig is er 1 openstelling. We verdelen het subsidiebudget op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

U kunt minimaal € 500.000 en maximaal € 5 miljoen subsidie aanvragen voor uw project. Per project kunt u maximaal 100% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen.

Doel

Sinds de Russische invasie van Oekraïne is de behoefte aan steun enorm. Projecten zijn meestal niet te financieren met geld uit de commerciële sector. Daarom ondersteunt UPF projecten die werken aan schadeherstel en opbouw van de publieke en private sector. Het doel is duurzaam herstel van de economie en samenleving in Oekraïne. Het gaat om projecten in de sectoren water, gezondheidszorg en landbouw. Waar dat mogelijk is, dragen deze projecten bij aan een betere positie van kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en jongeren.

Voorwaarden

Aanvrager

Houd als aanvrager rekening met het volgende:

 • Een Nederlandse onderneming of maatschappelijke organisatie dient de aanvraag voor subsidie in namens een partnerschap (penvoerder). Maatschappelijke organisaties zijn onder meer ngo's, kennisinstellingen en brancheorganisaties.
 • Een partnerschap bestaat uit minimaal 2 bedrijven/organisaties. Het partnerschap moet gevormd zijn, voordat de aanvrager (penvoerder) subsidie kan aanvragen. De penvoerder stuurt de samenwerkingsovereenkomst mee met de subsidieaanvraag.
 • Alle partners in het partnerschap zijn private rechtspersonen.

Sectoren

Uw project valt binnen een of meer van de volgende sectoren:

 • water
 • gezondheidszorg
 • landbouw

De inzet van Nederlandse bedrijven en organisaties is hier extra waardevol. Denk aan toegang tot drinkwater, toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg of verbetering van voedselkwaliteit. Humanitaire noodhulp valt niet onder deze regeling.

Quickscan en adviesgesprek

Voordat u subsidie kunt aanvragen, vult u eerst een verplichte quickscan in. Een adviesgesprek kan onderdeel zijn van het quickscan-proces. Kijk voor meer informatie onder 'Uw aanvraag voorbereiden - stappenplan'.

Beoordelingscriteria

Wij gebruiken 3 criteria om de aanvragen te beoordelen. Er is een wegingsfactor. Dat wil zeggen dat het ene criterium zwaarder meeweegt in de beoordeling dan het andere. Het criterium 'Resultaten en impact' heeft de hoogste wegingsfactor. Bekijk het overzicht van criteria en wegingsfactoren in artikel 7 van de publicatie in de Staatscourant.

Looptijd projecten

De activiteiten hebben een minimale looptijd van 6 maanden. De maximale looptijd is 4 jaar. De activiteiten moeten starten binnen 2 maanden na subsidieverlening. Het is ook mogelijk om de activiteiten te starten vóór de subsidieverlening.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vragen u als ondernemer, om te handelen volgens de OESO-richtlijnen. Daarbij helpen wij u met advies, ons netwerk en soms ook met financiering.

Uw aanvraag voorbereiden – stappenplan

Het aanvraagproces bestaat uit 3 stappen:

Stap 1. Quickscan invullen - verplicht
Vul een verplichte quickscan in via de Engelstalige pagina. Dat kan vanaf 4 september tot en met 19 november 2023.

Stap 2. Adviesgesprek
Een adviesgesprek met een van onze adviseurs kan onderdeel zijn van het verplichte quickscan-proces. Binnen 6 weken na ontvangst van uw quickscan krijgt u van ons advies over de ingestuurde quickscan. Als wij reden zien voor een adviesgesprek dan nemen wij contact met u op. Tijdens dit gesprek bespreekt onze adviseur met u of het bedoelde project past binnen de kaders van de subsidieregeling. Hierdoor kunnen we beter beoordelen of uw gewenste aanvraag kans maakt op subsidie.

Stap 3. Subsidie aanvragen
Na het advies op uw quickscan en eventueel een adviesgesprek, vraagt u subsidie aan tijdens de openstelling. Kijk voor meer informatie onder 'Aanvragen'. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Stuur daarom uw aanvraag ruim op tijd in. En zorg ervoor dat u kunt inloggen met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Vraag dit op tijd aan.

Aanvragen

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt op dit moment geen aanvraag indienen. We kunnen nog niets bekend maken over een mogelijke nieuwe openstelling. Zodra er meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Heeft u een quickscan ingevuld en advies gekregen van een van onze adviseurs? En is het partnerschap gevormd? Dan kunt u tijdens de openstelling subsidie aanvragen via het eLoket op onze Engelstalige pagina. Op deze pagina vindt u ook de formulieren die u meestuurt met uw aanvraag.

U kunt subsidie aanvragen van 11 september tot en met 31 december 2023, 15:00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Dat kan enkele dagen duren.

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Als uw aanvraag niet compleet is, dan ontvangt u hierover een bericht. U kunt uiterlijk tot de sluiting van de openstelling documenten toevoegen om uw aanvraag compleet te maken.

Na uw aanvraag

U weet binnen 13 weken of wij uw subsidieaanvraag goedkeuren. Wij sturen u een brief met de beslissing over de beoordeling van uw aanvraag.

Heeft u vragen over uw goedgekeurde project? Stuur dan een e-mail naar upf@rvo.nl.

Wetten en regels

Subsidieprogramma Oekraïne partnerfaciliteit (Staatscourant, 15 augustus 2023)

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?