Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Ukraine Partnership Facility (UPF)

Gepubliceerd op:
7 augustus 2023
Laatst gecontroleerd op:
30 januari 2024

Bent u een internationale ondernemer of vertegenwoordigt u een maatschappelijke organisatie? En wilt u samen met een Oekraïense organisatie werken aan herstel en wederopbouw in Oekraïne? Dan kunt u misschien gebruikmaken van het subsidieprogramma Ukraine Partnership Facility (UPF). Vul vanaf 4 september een quickscan in.

Budget

Startdatum:
maandag 4 september 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
zondag 31 december 2023
14:00 (CET)
Totaal budget:
€ 25.000.000

Informatie over uw aanvraag

De indieningstermijn sloot op 31 december 2023. We ontvingen een groot aantal aanvragen, en een veelvoud aan quickscans. De projectvoorstellen zijn ingediend in de sectoren water, gezondheidszorg en landbouw, en verschillen in aard en omvang.

Momenteel beoordelen wij de aanvragen op volgorde van indiening (first-come, first-served). Het zorgvuldig beoordelen van elke aanvraag kost tijd. De eerste goedkeuringen volgen binnenkort. Bedrijven ontvangen in ieder geval een reactie van ons binnen de vastgestelde periode van 13 weken. 

Voor wie?

De subsidieregeling UPF ondersteunt Nederlandse en internationale bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen werken aan herstel en wederopbouw in Oekraïne. Deze bedrijven en organisaties willen in samenwerking met minimaal één lokale organisatie in Oekraïne een project opzetten en uitvoeren. De subsidieaanvrager (penvoerder) is een Nederlands bedrijf of maatschappelijke organisatie.

Budget

Voor de openstelling van UPF in 2023 is € 25 miljoen beschikbaar. Voorlopig is er 1 openstelling. We verdelen het subsidiebudget op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

U kunt minimaal € 500.000 en maximale € 5 miljoen subsidie aanvragen voor uw project. Per project kunt u maximaal 100% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen.

Doel

Sinds de Russische invasie van Oekraïne is de behoefte aan steun enorm. Projecten zijn meestal niet te financieren met geld uit de commerciële sector. Daarom ondersteunt UPF projecten die werken aan schadeherstel en opbouw van de publieke en private sector. Het doel is duurzaam herstel van de economie en samenleving in Oekraïne. Het gaat om projecten in de sectoren water, gezondheidszorg en landbouw. Waar dat mogelijk is, dragen deze projecten bij aan een betere positie van kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en jongeren.

Voorwaarden

Aanvrager

Houd als aanvrager rekening met het volgende:

 • Een Nederlandse onderneming of maatschappelijke organisatie dient de aanvraag voor subsidie in namens een partnerschap (penvoerder). Maatschappelijke organisaties zijn onder meer ngo's, kennisinstellingen en brancheorganisaties.
 • Een partnerschap bestaat uit minimaal 2 bedrijven/organisaties. Het partnerschap moet gevormd zijn, voordat de aanvrager (penvoerder) subsidie kan aanvragen. De penvoerder stuurt de samenwerkingsovereenkomst mee met de subsidieaanvraag.
 • Alle partners in het partnerschap zijn private rechtspersonen.

Sectoren

Uw project valt binnen een of meer van de volgende sectoren:

 • water
 • gezondheidszorg
 • landbouw

De inzet van Nederlandse bedrijven en organisaties is hier extra waardevol. Denk aan toegang tot drinkwater, toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg of verbetering van voedselkwaliteit. Humanitaire noodhulp valt niet onder deze regeling.

Quickscan en adviesgesprek

Voordat u subsidie kunt aanvragen, vult u eerst een verplichte quickscan in. Een adviesgesprek kan onderdeel zijn van het quickscan-proces. Kijk voor meer informatie onder 'Uw aanvraag voorbereiden - stappenplan'.

Beoordelingscriteria

Wij gebruiken 3 criteria om de aanvragen te beoordelen. Er is een wegingsfactor. Dat wil zeggen dat het ene criterium zwaarder meeweegt in de beoordeling dan het andere. Het criterium 'Resultaten en impact' heeft de hoogste wegingsfactor. Bekijk het overzicht van criteria en wegingsfactoren in artikel 7 van de publicatie in de Staatscourant.

Looptijd projecten

De activiteiten hebben een minimale looptijd van 6 maanden. De maximale looptijd is 4 jaar. De activiteiten moeten starten binnen 2 maanden na subsidieverlening. Het is ook mogelijk om de activiteiten te starten vóór de subsidieverlening.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vragen u als ondernemer, om te handelen volgens de OESO-richtlijnen. Daarbij helpen wij u met advies, ons netwerk en soms ook met financiering.

Uw aanvraag voorbereiden – stappenplan

Het aanvraagproces bestaat uit 3 stappen:

Stap 1. Quickscan invullen - verplicht
Vul een verplichte quickscan in via de Engelstalige pagina. Dat kan vanaf 4 september tot en met 19 november 2023.

Stap 2. Adviesgesprek
Een adviesgesprek met een van onze adviseurs kan onderdeel zijn van het verplichte quickscan-proces. Binnen 6 weken na ontvangst van uw quickscan krijgt u van ons advies over de ingestuurde quickscan. Als wij reden zien voor een adviesgesprek dan nemen wij contact met u op. Tijdens dit gesprek bespreekt onze adviseur met u of het bedoelde project past binnen de kaders van de subsidieregeling. Hierdoor kunnen we beter beoordelen of uw gewenste aanvraag kans maakt op subsidie.

Stap 3. Subsidie aanvragen
Na het advies op uw quickscan en eventueel een adviesgesprek, vraagt u subsidie aan tijdens de openstelling. Kijk voor meer informatie onder 'Aanvragen'. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Stuur daarom uw aanvraag ruim op tijd in. En zorg ervoor dat u kunt inloggen met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Vraag dit op tijd aan.

Aanvragen

Heeft u een quickscan ingevuld en advies gekregen van een van onze adviseurs? En is het partnerschap gevormd? Dan kunt u tijdens de openstelling subsidie aanvragen via het eLoket op onze Engelstalige pagina. Op deze pagina vindt u ook de formulieren die u meestuurt met uw aanvraag.

U kunt subsidie aanvragen van 11 september tot en met 31 december 2023, 15:00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Dat kan enkele dagen duren.

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Als uw aanvraag niet compleet is, dan ontvangt u hierover een bericht. U kunt uiterlijk tot de sluiting van de openstelling documenten toevoegen om uw aanvraag compleet te maken.

Kalender

 • maandag 4 september 2023
  Open voor indienen quickscan
 • maandag 11 september 2023
  Open voor subsidieaanvragen
 • zondag 19 november 2023
  Sluiting indienen quickscan
  Deadline
 • zondag 31 december 2023
  Sluiting subsidieaanvragen om 15:00 uur (Nederlandse tijd)
  Deadline

Na uw aanvraag

U weet binnen 13 weken of wij uw subsidieaanvraag goedkeuren. Wij sturen u een brief met de beslissing over de beoordeling van uw aanvraag.

Wetten en regels

Subsidieprogramma Oekraïne partnerfaciliteit (Staatscourant, 15 augustus 2023)

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?