Open voor aanvragen

Na uw aanvraag Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers

Laatst gecontroleerd op:
23 december 2021
Gepubliceerd op:
18 januari 2021

U heeft Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers aangevraagd. Lees hier wat er gebeurt na uw aanvraag. 

Wij beoordelen binnen 13 weken de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag volledig en is er nog budget beschikbaar? Dan neemt één van onze adviseurs contact met u op voor een intakegesprek. Daarna ontvangt u een uitnodiging om uw plan toe te lichten bij de Adviescommissie Vroegefasefinanciering. De Adviescommissie vergadert in 2022 op de volgende data:

  • 12 mei
  • 30 juni
  • 9 september
  • 27 oktober

Uitvoeringsovereenkomst

Is de beslissing positief? Dan krijgt u bij de beslissing een uitvoeringsovereenkomst. U ondertekent de overeenkomst en stuurt deze binnen 8 weken terug. Vanaf dat moment houdt u zich aan de regels die hiervoor gelden.

Bekijk het Model Uitvoeringsovereenkomst in de Staatscourant.

Regels uitvoeringsovereenkomst

Zodra de overeenkomst is ingegaan, houdt u zich aan de volgende regels:

  • U voert de activiteiten uit waarvoor u de subsidie heeft gekregen. Deze zijn klaar op de einddatum die u heeft ingevuld op uw aanvraag.
  • Als wij een controle uitvoeren op uw activiteiten, werkt u hieraan mee. Een medewerker van RVO kan bij u op bezoek komen.
  • Als het nodig is, overlegt u ons documenten voor de Europese Commissie. De subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De Europese Commissie kan binnen 10 jaar de subsidie terugvorderen als deze onrechtmatig blijkt.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunnen wij de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken en terugvorderen, inclusief wettelijke rente.

Voorschot

U hoeft geen voorschot aan te vragen. U ontvangt het 1e voorschot nadat wij de ondertekende overeenkomst van u hebben ontvangen. De volgende voorschotten betalen wij uit op basis van de ingediende en goedgekeurde begroting.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u tijdens de looptijd van het project een wijziging doorvoeren, bijvoorbeeld in de begroting, de planning of medewerkers? Bespreek dit dan eerst met uw projectadviseur. Voor sommige wijzigingen in uw financieringsplan of de uitvoering ervan heeft u namelijk vooraf toestemming nodig.

Vragen over VFF voor regionale financiers?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?