Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering toekenningen 2018-2022

Gepubliceerd op:
5 juli 2023

Vroegefasefinanciering (VFF) droeg van 2018 tot en met 2022 succesvol bij aan de verdere ontwikkeling van innovatieve ideeën, zodat deze in de startfase komen. Op landelijk niveau verstrekten wij 84 leningen, waarvan 50 projecten vervolgfinanciering hebben ontvangen. Bekijk de onderstaande infographic voor meer informatie of lees daaronder de toelichting.

Infographic Vroegefasefinanciering

Budget

Het totale VFF-budget over 2018-2022 was € 37,5 miljoen. Daarvan is € 26,6 miljoen besteed.

Toegekende leningen

Van 2018 tot en met 2022 kende RVO € 27,5 miljoen aan VFF-leningen toe. Ook zijn er op regionaal niveau VFF-leningen toegekend met een totaalbedrag van € 8,6 miljoen.

Toegekende projecten

RVO verstrekte op landelijk niveau 84 VFF-leningen over de periode van 2018 tot en met 2022. De regionale loketten verstrekten 29 leningen.

Innovatiekrediet als hefboom

50 bedrijven, die in de periode 2018-2022 gebruik maakten van de VFF, ontvingen ook vervolgfinanciering van andere (private) financiers.

Sectoren

De sector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) ontving de meeste toekenningen: 73,8% van de aanvragen werd gedaan door bedrijven in deze sector. Op de 2e plaats staat de sector Life Science & Health (LSH) met 15,5%. De overige toekenningen zijn als volgt verdeeld:

  • 4,7% in de Agri & Food
  • 3,5% in de ICT
  • 2,4% in de Energie

Voor de sectoren Chemie, Logistiek, Creatieve industrie, Water en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn er geen toekenningen gedaan in de periode 2018 tot en met 2022. De Vroegefasefinanciering staat wel open voor alle sectoren. 

Download

U kunt de infographic met de VFF-toekenningen van 2018 tot en met 2022 hieronder ook als pdf downloaden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?