Gesloten voor aanvragen

WTS juli 2021 in beeld

Gepubliceerd op:
9 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 augustus 2022

Hier ziet u hoeveel meldingen voor de regeling WTS juli 2021 zijn gedaan. Ook is meteen te zien hoeveel meldingen zijn doorgezet naar schade-expertise. Wij werken de cijfers elke 14 dagen bij.

Afhandeling bezwaren 

Op dit moment is 70 keer bezwaar aangetekend tegen een beslissing over de WTS. 

Hoe staan de zaken ervoor?

Elke melding van hoogwaterschade is uniek en heeft een zorgvuldige afhandeling nodig. Er zijn nogal wat dossiers waarbij de afhandeling door ons relatief veel tijd in beslag neemt. We zien de volgende ontwikkelingen:

  • Ongeveer een derde van het totaal aantal meldingen komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wts. Daarvoor zoeken we naar een oplossing, hierover hopen we binnenkort meer duidelijkheid te geven.
  • Op 28 januari is een aanvullende beleidsregel 'gereed gekomen'. Daardoor worden nu ruim 700 meldingen van teeltplanschade afgehandeld.
  • Sommige gedupeerden komen er niet uit met hun verzekeraar. Wij zoeken samen met schade-experts van het NIVRE en het Verbond van Verzekeraars naar manieren om deze groep snel meer duidelijkheid te kunnen geven over het behandelen van hun schade.
  • Er zijn ook gedupeerden die melding hadden gedaan bij de Wts, er in de tussentijd zijn uitgekomen met hun verzekeraar en hun melding hebben teruggetrokken. We verwachten dat dit aantal nog toeneemt.
  • Taxateurs bezoeken gedupeerden die een waterschade hebben gemeld van buiten het gebied. Op basis van de taxatierapporten bekijken we of we deze aanvragen alsnog in behandeling kunnen nemen.
  • De sluitingsdatum was 16 december. Kwam een melding na de sluitingsdatum binnen? Dan beoordelen we of we deze melding toch in behandeling kunnen nemen.

Top 10 meldingen waterschade

De meeste meldingen over waterschade in Limburg gaan over opruimkosten (peildatum: 22 februari).

Top 10 meldingen WTS per gemeente

Vragen over Regeling WTS juli 2021?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?