Gesloten voor aanvragen

Regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg)

Laatst gecontroleerd op:
26 juli 2022
Gepubliceerd op:
22 juli 2021

De Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 (WTS juli 2021) geeft een tegemoetkoming voor waterschade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen konden hiervan gebruik maken. WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Eén jaar na de wateroverlast in Limburg: ruim € 34 miljoen uitgekeerd aan gedupeerden

Precies 1 jaar na de ernstige regenval en overstromingen in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021, zijn er 1.518 aanvragen van gedupeerden door ons vastgesteld. Er is ruim € 34 miljoen uitgekeerd vanuit de regeling WTS juli 2021.

Praktijkverhaal - ondernemer aan het woord

Koert van den Heuvel is eigenaar van restaurant De Werf in Venlo. Op 14 juli 2021 liep zijn restaurant onder door de overstromingen. Hij vertelt over de waterschade en over de afhandeling daarvan. 

Ruimere interpretatie van begrip inboedel

Bij de afhandeling van aanvragen van particulieren voor tegemoetkoming in de schade op grond van WTS juli 2021 zijn schademeldingen ongelukkigerwijs ongelijk behandeld. Dit is veroorzaakt doordat het begrip inboedel in de WTS bij een deel van de meldingen ruimer is toegepast. Hierdoor is het voorgekomen dat in eenzelfde straat de ene aanvrager wel een tegemoetkoming heeft ontvangen voor bijvoorbeeld tuinmeubilair en de andere aanvrager niet.

Om ervoor te zorgen dat alle waterschademeldingen van particulieren op gelijke wijze worden behandeld, zijn wij 24 mei een herstelactie gestart in het voordeel van de gedupeerden. Hierdoor wordt de schade van particuliere gedupeerden op eenzelfde wijze vastgesteld en worden gelijke gevallen alsnog gelijk behandeld.

Wat betekent dit concreet voor u?

 • Heeft u geen inboedelverzekering en heeft u een tegemoetkoming aangevraagd voor schade aan uw inboedel? Dan komt u mogelijk op grond van de Beleidsregel Coulance voor een tegemoetkoming voor die schade in aanmerking.
 • Heeft u wel een inboedelverzekering, maar dekt uw inboedelverzekering schade aan een specifiek inboedelitem niet? Dan komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor compensatie van de schade aan dat specifieke inboedelitem.
 • Dekt uw inboedelverzekering slechts een beperkt percentage van de schade aan uw inboedel, dan ontvangt u geen tegemoetkoming voor het resterende bedrag. U ontvangt in dat geval dus geen aanvulling op het bedrag dat is of wordt uitgekeerd door uw verzekeraar.

Wat valt er volgens de ruimere definitie onder de inboedel?

Wij zullen met terugwerkende kracht een ruimere interpretatie van het begrip inboedel hanteren voor particulieren in het schadegebied. Dit betekent dat onder inboedel ook de volgende zaken wordt verstaan:  

 • Inboedel die buiten het woonhuis of in een garage staat. Het gaat hierbij vaak om tuinmeubilair, buitenbarbecues en dergelijke;
 • Fietsen;
 • Inboedel die zich tijdelijk in een buitenverblijf bevindt. Het gaat hierbij om inboedel die meegenomen kan worden naar caravans, vakantiewoningen en dergelijke.

Wat valt er niet onder de inboedel?

 • Schade aan tuinen (groen of bestrating), keermuren en opritten;
 • Schade aan caravan, tuinhuis, berging, boot en dergelijke (deze hebben immers geen primaire woonfunctie);
 • Scooters, motoren en andere gemotoriseerde voertuigen.

Wat moet u doen?

 • Als u al een schademelding heeft gedaan bij ons, dan hoeft u niets te doen. Uw melding wordt opnieuw beoordeeld. Als na deze beoordeling blijkt dat u alsnog recht heeft op een (aanvullende) tegemoetkoming, dan ontvangt u hier bericht van.
 • Heeft u al een schademelding gedaan, maar wilt u nog iets toevoegen aan uw melding, bijvoorbeeld een item dat volgens de ruimere interpretatie nu wel onder het begrip inboedel valt? Stuurt u dan een e-mail naar limburgwts2021@rvo.nl met vermelding van uw WTS-nummer. Wij nemen vervolgens contact met u op.
 • Mogelijk deed u geen schademelding, omdat u er vanuit ging dat de WTS schade aan sommige onderdelen van uw inboedel niet zou dekken. In dat geval kon u alsnog een melding doen tot en met 30 juni 2022.
 • Had u na 30 juni 2022 vervolgschade? Stuurt u dan een e-mail naar limburgwts2021@rvo.nl. Wij nemen daarna contact met u op en helpen u graag verder. 

Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan deze eenmalige herstelactie, noch voor schadegevallen uit het verleden, noch voor mogelijke schade in de toekomst.

WTS juli 2021 in beeld

Op de pagina WTS juli 2021 in beeld ziet u hoeveel meldingen zijn gedaan en hoeveel meldingen we doorzetten naar schade-experts.

Voorwaarden WTS juli 2021

 • Uw schade valt binnen de soorten waterschade en kosten waarvoor vergoeding gegeven wordt. Bekijk welke dat zijn op Soorten waterschade, kosten en maximale vergoeding.
 • U heeft schade in het schadegebied*.
 • De schade is niet redelijkerwijs verzekerbaar.
 • De schade mag niet komen door eigen schuld. Of omdat u onvoldoende maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen.
 • De schade is ontstaan door overstroming, afstromend water of een combinatie van beide**.
 • De schade is ontstaan in de periode van 13 tot en met 20 juli 2021.
 • U meldde uiterlijk op 15 december 2021 uw schade. Door de ruimere interpretatie van het begrip inboedel is dit aangepast en kon u na 15 december alsnog  een melding doen. Dit kon tot en met donderdag 30 juni 2022.
 • U ondertekent het WTS-aanvraagformulier binnen 14 dagen nadat u het ontvangt van de schade-expert. Lees hier mee over onder 'Na uw melding'.

*Schadegebied

Het schadegebied is Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant. Zie kaart Schadegebied Limburg en Noord-Brabant.

**Overstroming

Overstroming van:

 • de Maas;
 • zijrivieren van de Maas;
 • beken in Limburg;
 • en het onbedijkte deel langs de Maas in Brabant. Dit loopt vanaf de grens met Limburg tot aan Boxmeer.

Afstromend water

Afstromend water door hevige neerslag in Zuid-Limburg.

Wat valt niet onder WTS juli 2021?

 • WTS juli 2021 is er alleen voor materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De regeling is dus geen aanvulling op de verzekering.
 • WTS juli 2021 is een tegemoetkoming in de schade en vergoedt niet alle schade.
 • WTS juli 2021 is bedoeld voor de zogenoemde primaire woonfunctie. Schade aan de tuin (inclusief een eventueel in de tuin gelegen chalet of berging) valt niet onder de WTS. De enige uitzondering hierop is schade aan personenauto’s (schade aan andere vervoersmiddelen zoals scooters, campers en motoren valt niet onder de WTS).

Coulanceregeling niet-verzekerde gedupeerden waterschade

Een tegemoetkoming geldt alleen voor schade waar redelijkerwijs geen verzekering voor valt af te sluiten. We ontvingen zo’n 800 tot 900 meldingen over schade veroorzaakt door extreem zware regenval of door overlopende beken en geulen. Deze schade is in principe redelijkerwijs verzekerbaar, wat zou betekenen dat deze gedupeerden niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Vanwege de uitzonderlijke situatie, de vele schade en het grote leed dat de wateroverlast heeft veroorzaakt voor de gedupeerden, geldt er vanaf 14 maart 2022 eenmalig een tegemoetkoming voor schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was: een zogeheten coulanceregeling. We zijn sinds 14 maart 2022 aan de slag met deze meldingen. Let op: het gaat om de meldingen die we al hebben ontvangen. De regeling gaat dus niet opnieuw open.

Soorten waterschade, kosten en vergoeding

WTS juli 2021 vergoedt een deel van de waterschade en kosten. U doet de melding voor één of meer soorten waterschade. Meld ook de schade waarvan het precieze schadebedrag pas later bekend wordt. De soorten waterschade en kosten die u kunt melden en de maximale vergoeding vindt u op Soorten waterschade, kosten en maximale vergoeding.

Uw waterschade melden

In eerste instantie was het zo dat u uw schade uiterlijk op 15 december 2021 moest melden. Maar door de ruimere interpretatie van het begrip inboedel kon u na 15 december alsnog  een melding doen. Dit kon tot en met 30 juni 2022.

Na uw melding WTS

 • U ontving na uw melding van ons een bevestigingsmail.
 • Als uw melding voldeed aan de voorwaarden schakelden wij een onafhankelijke schade-expert in. Voldeed uw melding toch niet aan de voorwaarden? Dan zitten hier geen gevolgen aan.
 • De expert maakt met u een afspraak om samen met u de waterschade op te nemen.
 • De expert komt langs en legt de schade vast in een taxatierapport.
 • De expert stuurt u het WTS-aanvraagformulier met het taxatierapport toe.
 • U ondertekent het WTS-aanvraagformulier en geeft aan of u wel of niet akkoord gaat met de taxatie. U ondertekent uiterlijk binnen 14 dagen nadat u het WTS-aanvraagformulier en het taxatierapport ontvangen heeft.
 • De expert stuurt het WTS-aanvraagformulier met het taxatierapport naar ons.
 • Vanaf het moment dat wij van de schade-expert het WTS-aanvraagformulier hebben ontvangen, geldt de wettelijke behandeltermijn van 13 weken. Ondanks deze wettelijke periode, doen wij ons best om binnen 4 tot 6 weken tot betaling te komen. Dit geldt voor het standaardproces, niet voor complexe aanvragen of bij bijzondere situaties.

Taxatie WTS juli 2021

De schade-expert verzorgt de taxatie. Hij neemt de waterschade met u op en verwerkt dit in het taxatierapport. Op het WTS-aanvraagformulier geeft u aan of u het wel of niet eens bent met de taxatie en zet u uw handtekening. Vervolgens zorgt de schade-expert dat dit formulier, samen met het taxatierapport, bij ons komt. Dit moet binnen 14 dagen nadat u het WTS-aanvraagformulier heeft gekregen. Zie ook de informatie bij 'Na uw melding'.

Niet eens met de taxatie?

Gaat u niet akkoord met de taxatie? U tekent het rapport, maar geeft aan dat u niet akkoord bent met de taxatie en waarom u niet akkoord bent. U ontvangt dan van ons een brief 'voorgenomen besluit' met daarin de berekende tegemoetkoming op basis van de huidige taxatie. Daarna kunt u kiezen toch nog akkoord te gaan met de tegemoetkoming. Of u vraagt om een hertaxatie.

Kiest u voor hertaxatie? Dan vragen wij een 2e onafhankelijke expert uw schade te taxeren. Daarbij is het volgende belangrijk om te weten:

 • Met de hertaxatie berekenen we de uiteindelijke tegemoetkoming. Ook als deze lager is dan bij de 1e taxatie.
 • U kunt maar één keer hertaxatie aanvragen.
 • Zijn de schade en kosten die uit de hertaxatie komen hetzelfde als bij de 1e taxatie? Dan betaalt u de taxatiekosten van de hertaxatie zelf.

Als u een hertaxatie aanvraagt, kunt u alvast een voorschot op de tegemoetkoming ontvangen. In de brief 'voorgenomen besluit' leest u hoe u dit voorschot aanvraagt.

Wetten en regels

Meer weten?

Vragen over WTS juli 2021?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
Bent u tevreden over deze pagina?