Gesloten voor aanvragen

Soorten waterschade, kosten en de maximale vergoeding

Gepubliceerd op:
9 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 september 2022

Op deze pagina leest u voor welke schade- en kostensoorten u een melding kon doen. De regeling WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021.

Waterschade particulieren

 • Schade aan uw woning, woonwagen of woonschip: het gaat om schade aan muren, deuren en ramen.
 • Schade aan uw inboedel: dit is schade aan spullen in uw woning, van stoffering tot de meubels. Door een ruimere interpretatie van het begrip inboedel wordt onder inboedel ook verstaan:
  • Inboedel die buiten het woonhuis of in een garage staat. Het gaat hierbij vaak om tuinmeubilair, buitenbarbecues en dergelijke.
  • Fietsen.
  • Inboedel die zich tijdelijk in een buitenverblijf bevindt. Het gaat hierbij om inboedel die meegenomen kan worden naar caravans, vakantiewoningen en dergelijke.
 • Schade aan personenauto’s: dit is schade aan auto’s die technisch total loss zijn en WA of WA+ verzekerd zijn.

Waterschade bedrijven

 • Schade aan vaste activa: dit is schade aan uw bedrijfsgebouwen, bedrijfsterreinen en bedrijfsgebonden installaties.
 • Schade aan vlottende activa: dit is schade aan ander bezit van uw bedrijf, zoals voorraad en grondstoffen.
 • Bedrijfsschade (dieren): dit geldt alleen voor dieren en niet voor omzetverlies. Het gaat om verlies van inkomsten, doordat uw bedrijf dieren heeft verloren of omdat die gewond zijn geraakt.
 • Teeltplanschade: hieronder valt financieel verlies. U heeft meer dan 20% productieverlies dan verwacht. De schadetermijn voor teeltplanschade gaat in op 13 juli 2021. En telt tot het moment waarop het bedrijf weer op zijn normale productieniveau werkt. De periode waarover u schade vergoed krijgt, is maximaal 52 weken.
 • Opstartkosten: dit zijn de kosten die u heeft gemaakt voor het opnieuw starten van een installatie in uw productieproces.

Waterschade religieuze instanties, stichtingen en verenigingen

 • Schade aan vaste activa: dit is schade aan uw gebouwen en terreinen in eigen bezit.
 • Schade aan vlottende activa: dit is schade die u heeft aan ander bezit, zoals voorraad en grondstoffen.

Waterschade gemeenten, provincies en overheidsinstanties

 • Schade aan vaste activa: dit is schade aan gebouwen en terreinen die in uw bezit zijn.
 • Schade aan vlottende activa: dit is schade aan ander bezit, zoals voorraad en grondstoffen.
 • Schade aan openbare voorzieningen voor verkeer: dit zijn kosten voor het herstel van uw voorzieningen.

Algemene kosten

 • Evacuatiekosten: dit zijn kosten voor bijvoorbeeld vervoer en opslag, huisvesting en verzekering van opgeslagen zaken. Deze kosten maakte u op advies of besluit van het bevoegd gezag.
 • Bereddingskosten: dit zijn kosten voor directe noodmaatregelen voor ieder adres met overstromingsrisico, die schade voorkomen of zorgen voor minder kosten. Bijvoorbeeld:
  • waterkeringen opwerpen of sterker maken.
  • wateroverlast kleiner maken door werken die de afvoer verbeteren.
 • Opruimingskosten: dit zijn kosten voor opruiming voor ieder risicoadres.

Voor deze algemene kosten geldt dat u ze betaalt aan andere organisaties of personen of voor extra arbeid in eigen beheer. Particulieren, religieuze instanties, stichtingen en verenigingen krijgen geen vergoeding voor extra arbeid in eigen beheer.

WTS vergoedingen

De WTS juli 2021 vergoedt een deel van de waterschade en kosten. In het overzicht ziet u welke vergoedingen voor u gelden.

Particulieren

  Vergoeding van het schade- of kostenbedrag Maximale bedrag
Evacuatiekosten Minimaal € 304 € 597
Bereddings- en opruimingskosten 65%  
Schade aan personenauto’s € 2.700 € 2.700
Schade aan inboedel 90% € 32.400
Schade aan woning, woonwagen of woonschip 90%  

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten en schade aan personenauto’s, hoger is dan € 667.

Bedrijven

  Vergoeding van het schade- of kostenbedrag
Evacuatiekosten € 901 of meer als u dit aantoont
Bereddings- en opruimingskosten 65%
Opstartkosten 65%
Schade aan vaste en vlottende activa 65%
Teeltplanschade bij agrarische bedrijven 65%
Bedrijfsschade bij agrarische bedrijven (dieren) 65%

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten, hoger is dan € 1.322.Het eigen risico is het bedrag dat, buiten de evacuatiekosten, niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor bedrijven geldt dat dit 35% van de schade- en kostenbedragen is, maar niet hoger dan € 6.014.

Religieuze instanties, stichtingen en verenigingen

  Vergoeding van het schadebedrag of kosten Maximale vergoeding
Evacuatiekosten € 304 € 597
Evacuatiekosten als u een zorginstelling of onderneming in stand houdt € 901 of meer als u dit aantoont  
Bereddings- en opruimingskosten 65%  
Schade aan vaste en vlottende activa 90% € 32.400 (voor vlottende activa)
Schade aan vaste en vlottende activa als u een zorginstelling of onderneming in stand houdt 65%  

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten, hoger is dan € 667.

Gemeenten, provincies en overheidsinstanties

  Vergoeding van het schadebedrag of kosten
Evacuatiekosten € 901 of meer als u dit aantoont
Bereddings- en opruimingskosten 65%
Schade aan openbare infrastructurele voorzieningen 58,5%
Schade aan vaste en vlottende activa 58,5%

U heeft recht op vergoeding als het totaal van uw schade en kosten, exclusief evacuatiekosten, hoger is dan € 1.322.

Rekenvoorbeelden

Op de pagina Rekenvoorbeelden WTS ziet u een aantal rekenvoorbeelden. Hiermee kunt u onder meer de hoogte van uw vergoeding en de drempelwaarde berekenen.

Vragen over WTS juli 2021?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?