Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Beoordelingscriteria Subsidie Waterstof - tender

Gepubliceerd op:
19 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020

De subsidieregeling Waterstof is een tender. Bij tenders beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uw aanvraag na de sluitingsdatum. Dat doen we in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs.

De rangschikkingscriteria zijn daarbij het uitgangspunt. Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. Dit gebeurt totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij een onvoldoende score op de rangschikkingscriteria wijzen wij uw aanvraag af. Ook als er nog budget beschikbaar is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken, nadat de tender gesloten is.

Welke criteria hanteren we bij het rangschikken?

De rangschikkingscriteria zijn voor de verschillende energie-innovatie subsidieregelingen zoveel mogelijk hetzelfde. Een project scoort hoger naarmate:

  • het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijn.
  • de slagingskans in markt en maatschappij van het project groot (genoeg) is.
  • het project vernieuwend is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek. Of de techniek versterkt de Nederlandse kennispositie.
  • de kwaliteit van het project beter is. Dat moet blijken uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Vragen Subsidie Waterstof - tender?

Neem contact met ons op
 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?