Gesloten voor aanvragen

TSE: Waterstof tender

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2023
Gepubliceerd op:
15 juni 2018

Werkt u als ondernemer met partners aan waterstof als energiedrager? Maak gebruik van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

Startdatum:
maandag 1 april 2019
09:00
Einddatum:
dinsdag 21 mei 2019
17:00
De subsidie is maximaal € 500.000.
Totaal budget:
€ 2.200.000

Waar krijgt u subsidie voor?

U krijgt subsidie voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de ondersteuning van waterstof als energiedrager. Het gaat om toepassingen in de industrie, mobiliteit, de energiesector en gebouwde omgeving. Ze moeten in 2030 leiden tot lagere investerings- en operationele kosten van bestaande en nieuwe technologie en systemen voor productie, transport, opslag en toepassing.

Voorwaarden

Het project moet passen in de beschrijving van de programmalijnen, zoals te vinden in de download ‘Programmalijnen Waterstof - tender 2019’ onder deze paragraaf. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over Subsidie Waterstof - tender?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?