Gesloten voor aanvragen

Subsidie en vergunningronde Borssele, kavel V

Gepubliceerd op:
21 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2020

De tender voor de subsidie en vergunning voor windenergiegebied Borssele kavel V was open van 2 januari tot en met 18 januari 2018. De subsidie en vergunning zijn beschikbaar gesteld aan de bieder die aan alle voorwaarden voldeed.

Winnaar tender Borssele innovatiekavel V

Vrijdag 6 april 2018 maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat Two Towers B.V., een vennootschap van Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding, winnaar is van de tender Borssele Innovatiekavel V.

Bouw windpark

Two Towers heeft aangegeven in 2020 te starten met de bouw en het windpark in 2021 gerealiseerd te hebben met 2 turbines van 9.5 MW. Hiermee krijgt het windpark een totaal geïnstalleerd vermogen van 19 MW.

Innovaties windpark

Het gaat om de innovatiekavel, een proefgebied tussen de al gegunde kavels Borssele I en III. Het innovatiekavel biedt de mogelijkheid om al ver ontwikkelde technologie uit te testen dan wel te demonstreren voor echte marktintroductie. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kostprijsreductie voor windenergie, de economie en kennisopbouw in Nederland.

De innovaties die gedemonstreerd gaan worden zijn een innovatieve verbindingsmethode tussen fundatie en toren, een innovatieve aluminium coating, een verbeterde kathodische bescherming en een ecologische bescherming tegen zeestroming aan de voet van de funderingen door middel van oesterriffen. Wat gedemonstreerd zal gaan worden verschilt per windturbine.

Beschrijving Borssele kavel V

De Project and Site Description (PSD) Borssele V biedt naast gegevens van het windenergiegebied ook informatie over de tenderprocedure en onderzoeksorganisaties in Nederland. Vanwege de publicatie van de Regeling voor innovatieve windenergie op zee is de PSD versie september aangepast. Op 1 november 2017 is de definitieve versie van de PSD gepubliceerd.

  • In bijlage A zijn alle beschikbare juridische documenten voor het innovatiekavel V opgenomen. Deze bijlage is gepubliceerd op 15 november 2017.
  • In bijlage B zijn de samenvattingen opgenomen van de Milieu Effect Rapportages van kavels III, IV en V.
  • Bijlage C geeft een overzicht van de exacte locaties van de 5 kavels in het windenergiegebied Borssele.

Download

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

Info in English

Bent u tevreden over deze pagina?