Voorwaarden PIB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden PIB

17-03-2021

Om in aanmerking te komen voor PIB moet u aan een aantal criteria voldoen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • Het cluster bestaat uit minimaal 5 bedrijven en/of kennisinstellingen die in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Sint Maarten, Aruba en Curaçao) zijn gevestigd.
 • De PIB-aanvraag is gericht op positionering van het Nederlandse bedrijfsleven binnen de Topsectoren.
 • De bedrijven tonen zichtbaar aan dat ze bereid zijn om concrete activiteiten uit te voeren op eigen kosten. En op welke wijze ze dit willen doen.
 • Op basis van de toetsingscriteria (zie hieronder) bedraagt de score ten minste 75 punten. Het maximum aantal punten is 100.

Toetsingscriteria

RVO toetst de businesscase in overleg met alle stakeholders binnen de overheid. Hierbij bekijken we:

 • of er sprake is van duidelijke marktkansen in de beoogde doelmarkt;
 • de kwaliteit en kwantiteit van het (inter)nationaal trackrecord van het Nederlandse cluster van bedrijven en kennisinstellingen;
 • de kennis, ervaring en competenties van de coördinator. Dit is de coördinerende persoon of organisatie, die is aangewezen door het Nederlandse cluster;
 • de toegevoegde waarde van het Nederlandse cluster ten opzichte van buitenlandse of lokale concurrentie;
 • de relevantie en meerwaarde van de betrokkenheid van de Nederlandse overheid, anders dan financiering;
 • de mate waarin de businesscase bijdraagt aan economische groei in Nederland;
 • de mate waarin het cluster uit mkb-bedrijven bestaat;
 • de waarborging van de langdurige positionering op de betreffende markt;
 • de mate waarin de economische activiteiten van het cluster aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen, zoals beschreven in de Sustainable Development Goals (SDG’s).
 • de mate van bereidheid van de leden van het cluster om concrete activiteiten uit het beoogde PIB-actieplan uit te voeren op eigen kosten. Hun bijdrage aan de uitvoering van de activiteiten (financieel en via andere middelen, zoals uren) is minimaal gelijk aan de gevraagde bijdrage van de Rijksoverheid.

Topsectoren

Topsectoren zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen wereldwijd in uitblinken. Informatie over de Topsectoren vindt u op de Topsectoren-website.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.