Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Met de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) komen in aanmerking voor subsidie vanuit FDOV. Deze initiatieven moeten zich richten op de volgende subthema's:

  • Verbetering van de lokale en regionale beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare voeding;
  • Verbetering van marktefficiëntie en verduurzaming van ketens gericht op nationale en regionale markten;
  • Inclusieve businessvoorstellen die een aantoonbare impact hebben op lage inkomensgroepen, zowel werknemers, producenten als ondernemers;
  • Verbeteren van vrouwelijk ondernemerschap.

Landen

De FDOV-regeling heeft voor verschillende ontwikkelingslanden opengestaan.

Overzicht FDOV-projecten

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u alle FDOV-projecten actief of gestart in 2015. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Inspiratie opdoen?

Andere ondernemers maakten succesvol gebruik van FDOV. Zoals in het project Flying Food in Kenia en Oeganda, waar een consortium van Nederlandse en Afrikaanse partners met de kweek van krekels de voedselzekerheid wil verbeteren. Bekijk alle praktijkverhalen over FDOV en het rapport Inclusive PPP's (pdf) met best practices van FDOV.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over FDOV op de Engelstalige pagina van Sustainable Entrepreneurship and Food Security.

Service menu right