Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

Met de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) komen in aanmerking voor subsidie vanuit FDOV. Projecten van FDOV moeten op langere termijn bijdragen aan duurzame regionale beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare voeding.

Programma en projecten

RVO.nl voert met FDOV 40 projecten uit in 20 landen en in 9 sectoren. Het totale programmabudget tot en met 2017 is 103 miljoen, waaarvan 67% is uitgegeven.

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u alle FDOV-projecten actief of gestart in 2015. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma. FDOV-projecten die vóór 2015 waren afgerond, zijn niet opgenomen in de Aiddata-lijst.

FDOV projecten op de wereldkaart

FDOV in de praktijk

De Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid wordt al succesvol toegepast. Lees over project 'Growing out of poverty with potato' in Vietnam, waar het registratieproces voor commerciële verkoop van aardappelrassen is goedgekeurd. Of haal inspiratie uit het Engelstalige nieuwsbericht over de nieuwe chipsfabriek Senselet in Ethiopië.

Bekijk de korte Engelstalige film over publiek-privaat partnerschap in voedselproductie in Tanzania of over de samenwerkende melkveehouders Dairy Village in Indonesië. Lees meer praktijkverhalen over FDOV en het rapport Inclusive PPP's (pdf) met best practices.

Projectmanagement

Elk jaar moet de organisatie die een FDOV project leidt, verslag uitbrengen aan RVO.nl over de voortgang. De subsidiebijdrage wordt in tussentijdse termijnen uitbetaald. In het begin zijn alle betalingen vooruitbetalingen. Lees meer over de verslaglegging op de Engelstalige FDOV pagina bij Project management.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Faciliteit Duurzaam Ondernemen op de Engelstalige pagina Sustainable Entrepreneurship and Food Security.

Service menu right