Publicaties WBSO

Op deze pagina vindt u publicaties die u informeren over de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) of de voorgangers WBSO en RDA.

(Kamer)brieven


Kamerbrief over verhoging 2e schijf WBSO naar 16% vanaf 2020, 15 oktober 2018
Kamerbrief over de WBSO in 2019, 18 september 2018
Kamerbrief over eerste prognose WBSO-parameters voor 2019, 4 april 2018
Kamerbrief over definitief gebruik WBSO in 2016, parameters 2018 en procesinnovatie, 15 september 2017
Kamerbrief over prognose gebruik 2016 en criteria ten aanzien van innovatie, 1 juni 2017
Verkorting afhandelingstermijn WBSO voor nieuwe starters, 29 januari 2016
Brief van de Minister van Economische Zaken over S&O-projecten in de farmacie, 30 januari 1998

Evaluatie WBSO

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is onderzoeks- en adviesbureau Dialogic in het tweede halfjaar van 2018 gestart met een evaluatie van de WBSO. De planning was dat het onderzoeksbureau de evaluatie vóór het einde van 2018 zou afronden. De voltooiing van het rapport neemt echter meer tijd in beslag. Naar verwachting zal het ministerie het eindrapport half april aanbieden aan de Tweede Kamer. Het evaluatierapport inclusief de enquête komt te staan op www.overheid.nl.
Het onderzoek bestrijkt de periode 2011 tot en met 2017 voor de WBSO en de periode 2012 tot en met 2015 voor de RDA (Research & Development Aftrek). Dialogic onderzocht in hoeverre de WBSO en de RDA op een doeltreffende en doelmatige wijze bijdragen aan het verhogen van de S&O-inspanningen van bedrijven, innovatie, bedrijfsprestaties en het (fiscale) vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven in Nederland.

Downloads:

Service menu right