Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

 • Beleidsexperiment CO₂-reductie Industrie

  Draagt u bij aan de CO 2 -reductie in de industrie met een pilot-of demonstratieproject? En doet u dat ook kosteneffectief? Dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Beleidsexperiment C0 2- reductie industrie.

  Tijdelijk gesloten
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Pilots

  Ondernemers die een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) wilden plannen, konden hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidieregeling CCUS Pilots is nu gesloten.

  Tijdelijk gesloten
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

  Werkt u aan innovatieve oplossingen voor knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO 2 ? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Gecombineerd met hergebruik van CO 2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen.

  Tijdelijk gesloten
 • CEF Transport

  Subsidie voor ondernemingen, overheden of samenwerkingsverbanden die willen meebouwen aan een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

  Tijdelijk gesloten
 • Demonstratie energie-innovatie DEI

  Bent u een ondernemer met een energie-innovatie die potentie heeft voor verkoop in het buitenland en voor de werkgelegenheid in Nederland. En is uw nieuwe product of dienst klaar voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI).

  Tijdelijk gesloten
 • Hernieuwbare Energie

  Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

  HE aanvragen Open
 • Innovatiekrediet

  Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Quickscan invullen Open
 • INTERREG A – Cofinanciering 2 Zeeën-programma

  De algemene doelstelling van het INTERREG A programma 2 Zeeën is om een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen. Natuurlijke hulpbronnen worden daarbij beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) kan cofinanciering toekennen aan INTERREG A-projecten. RVO.nl verzorgt de toekenning van de cofinanciering.

  Aanvragen Open
 • INTERREG Europe

  INTERREG Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling, met name de Structuurfondsprogramma's. Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop kunnen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren. In Nederland zijn dit beleidsinstrumenten zoals de programma's Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord.

  Tijdelijk gesloten
 • INTERREG North Sea Region (NSR)

  INTERREG North Sea Region (NSR) richt zich op de samenwerking van verschillende landen die aan de Noordzeekust liggen. De algemene doelstelling van het programma is om innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio te stimuleren.

  Aanvragen Open
 • INTERREG North West Europe (NWE)

  INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma dat de innovatiecapaciteit van het mkb, de circulaire economie en duurzame productiemethoden wil bevorderen. Daarnaast promoot het duurzaam transport om CO 2 -uitstoot te verlagen.

  Aanvragen Open
 • Investeringen in kalverstallen

  Met de subsidie Investeringen in kalverstallen investeert u als vleeskalverhouder in ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 en wordt uitgevoerd door RVO.nl.

  Tijdelijk gesloten
 • Joint Industry Project JIP

  Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het verduurzaming van het industriële energiesysteem? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. De subsidie Joint Industry Project (JIP) ondersteunt projecten van ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

  Tijdelijk gesloten
 • LIFE

  Subsidie voor ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

  LIFE aanvragen Open
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - MVI-Energie

  Bent u bezig met technische energie-innovaties, die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Dan kunt u de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) aanvragen.

  Tijdelijk gesloten
 • Planschade Rijksenergieprojecten

  Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

  Open
 • Regeling groenprojecten

  Groen beleggen of sparen? Dan krijgt u belastingvoordeel. Investeert u in een groenproject? Dan kan de bank u met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief aanbieden. Lees meer over de voorwaarden en wat het u oplevert.

  Groenverklaring aanvragen Open
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

  Fiscaal voordeel voor ondernemers in de huursector die investeren in sociale huurwoningen. Het gaat om bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

  Tijdelijk gesloten
 • Regio Deals

  Speelt in uw regio een maatschappelijk vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave? Samen met regionale partners biedt het Rijk de mogelijkheid deze aan te pakken in een Regio Deal.

  Aanmelden Regio Deal Open
 • SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen kunnen voor hun project ondersteuning krijgen van het SDGP. Het project moet wel een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

  Aanvragen Open
 • Subsidie voor biomassaketels ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van biomassaketels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor pelletkachels ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor warmtepompen ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van warmtepompen. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie voor zonneboilers ISDE

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie Waterstof - tender

  Werkt u als ondernemer samen aan waterstof als energiedrager? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidie Waterstof pilotregeling

  Werkt u als ondernemer samen in een pilotproject met waterstof als energiedrager? Dan kon u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Deze regeling is nu gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Op deze pagina leest u meer over het doel en het budget van deze subsidiemogelijkheid.

  Tijdelijk gesloten
 • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

  Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen. Het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning - ook wel vergunninghouders genoemd. Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders komen in aanmerking voor de subsidie.

  Subsidie aanvragen Open
 • TKI-toeslag

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie.

  Open
 • Urban Energy

  Bent u bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

  Tijdelijk gesloten
 • Wind op zee R&D

  Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Maak dan gebruik van de subsidie Wind op zee R&D.

  Tijdelijk gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right