Matrix uitvoeringsprogramma

Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2021
Gepubliceerd op:
26 februari 2021

Om gemeenten verder te helpen heeft EHA-expert Nanke Hofstra tijdens haar ondersteuningstrajecten de Matrix Uitvoeringsprogramma ontwikkeld.

Het doel van deze matrix is om inzicht te krijgen in de knelpunten die voortkomen uit de woonzorgvisie en om hier stap voor stap acties aan te koppelen.
Hiermee kunnen de betrokken stakeholders gezamenlijk een overzicht creëren en met elkaar concrete afspraken maken. Aan hand van de matrix kan een actieplan worden opgesteld waarbij alle knelpunten aan bod komen, die vervolgens worden gemonitoord.

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?