Inloggen met eHerkenning

Meer artikelen

Om in te kunnen loggen op eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel nodig.

Beschikt u al over een eHerkenningsmiddel?

Dan kunt u direct aan de slag! Inloggen met eHerkenning

Bent u agrarisch ondernemer of hobbyboer?

Voor onder andere het melden van schapen, geiten en runderen logt u als agrarisch ondernemer of hobbyboer in op het portaal mijn.rvo.nl (voorheen DR-loket). U volgt een andere procedure.

Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel overige ondernemers

  • Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
  • U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
  • Voor inloggen op eLoket varieert het vereiste betrouwbaarheidsniveau per subsidieregeling. Bekijk eerst het overzicht en lees meer over betrouwbaarheidsniveaus.
  • Ga naar de website eHerkenning en bepaal bij welke aanbieder u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie waarop u moet letten bij de aanschaf.
  • Na ontvangst van uw eHerkenningsmiddel kunt u inloggen op het eLoket en bij diverse andere overheidsorganisaties. U kunt hetzelfde eHerkenningsmiddel gebruiken.

Leg vast wie u in uw bedrijf machtigt

Vanaf betrouwbaarheidsniveau 2 heeft uw eHerkenningsleverancier een machtigingenregister. Hierin laat u per dienst vastleggen welke medewerker u machtigt namens uw bedrijf. Dit kan alleen een wettelijke vertegenwoordiger of een machtigingenbeheerder van uw bedrijf regelen. Een wijziging of intrekking van de machtiging geven zij door aan uw erkende aanbieder.

Vragen en klachten over uw eHerkenningsmiddel

Voor vragen, klachten en vervanging van het eHerkenningsmiddel kunt u terecht bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Verschil PKI-overheidcertificaten voor eHerkenning en SBR-software

eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 4) maakt, net als Standard Business Reporting (SBR), gebruik van PKI-overheidscertificaten.

  • Bij eHerkenning gaat het om persoonlijke certificaten. Hiermee kunt u uw medewerkers machtigen.
  • Bij SBR gaat het om organisatiecertificaten.

SBR kunt u daarom niet voor uw persoonlijke identificatie gebruiken. Omgekeerd geldt hetzelfde: uw persoonlijke certificaten voor eHerkenning kunt u niet voor SBR gebruiken. Houd hier rekening mee bij de aanschaf van een eHerkenningsmiddel en/of SBR-software.

Technische problemen met het eLoket?

Ga naar contact eLoket

Service menu right