Blog: 3 vragen aan Eva Smulders over het IMVO-steunpunt

Gepubliceerd op:
14 mei 2024

Mijn naam is Eva Smulders, expert op het gebied van mensenrechten en bedrijven, en coördinator bij het IMVO-steunpunt van de overheid. Ik help ondernemers met hun vragen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO) en due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Dat is nodig omdat we voor grote maatschappelijke uitdagingen staan. Hoe kunnen we jou als ondernemer daarbij helpen?

De Nederlandse overheid verwacht dat bedrijven internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO). Daar is bestaande en opkomende wetgeving over. Ondernemers weten vaak niet welke stappen ze moeten nemen. Grote bedrijven zijn vanaf 2024 verplicht verslag te doen over internationaal MVO.
 

Wat biedt het IMVO-steunpunt? 

De belangrijkste taak van het steunpunt is het voorlichten van bedrijven over internationaal MVO. Ook geeft het steunpunt advies over het uitvoeren van het duediligenceproces. Bedrijven brengen hiervoor hun keten in kaart, prioriteren de risico's voor mens en milieu, en ondernemen actie om negatieve effecten te voorkomen, verminderen of herstellen. 

Met negatieve effecten bedoelen we schending van mensenrechten, klimaatverandering en milieuschade. 

"Je hoeft niet meteen alles op orde te hebben. Ga in gesprek met jouw ketenpartners, en zet doorlopend stappen om te verbeteren."

Eva Smulders
Expert mensenrechten en bedrijven, en coördinator IMVO-steunpunt
Eva Smulders in RVO-gebouw

Welke vragen stellen ondernemers? 

De belangrijkste zijn:
 

1. Als ik de risico's in beeld heb gebracht, welke pak ik dan als eerste op? 

Begin met het aanpakken van de risico's met de meeste impact in ernst en grootte. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hier duidelijk over. Het steunpunt kan je helpen met informatie over het bepalen en oppakken van de grootste risico's.

2. Wat moet ik met de nieuwe wetgeving? Valt mijn onderneming er ook onder? 

Het is niet de vraag óf, maar wanneer je de wetgeving moet volgen. Als het gaat om grootte of omzet valt jouw bedrijf misschien niet direct onder de wetgeving. Maar levert jouw bedrijf aan een groot bedrijf? Dan zal ook jij binnenkort vragen moeten beantwoorden over mogelijke risico's in jouw keten.

3. Hoe voldoe ik aan internationaal MVO? Wanneer doe ik het goed? 

Je hoeft niet meteen alles op orde te hebben. Het gaat erom dat je in gesprek gaat met jouw ketenpartners, en samen doorlopend stappen zet om de situatie in jouw keten te verbeteren. Betrek alle stakeholders bij dit proces. 

We willen impact, geen vinkje op een formulier. 

Een praktijkvoorbeeld

Een bedrijf wilde de productie van tassen verplaatsen naar Azië om meer tassen te produceren. Hun vraag was: "Is een gedragscode voldoende om op een fatsoenlijke manier te blijven produceren?" 

Het steunpunt adviseerde om naast een gedragscode ook in gesprek te gaan met de lokale toeleverancier. Uit gesprekken kun je namelijk de risico's in de productieketen achterhalen. 

Ook gaf het steunpunt tips over de vragen die de betreffende ondernemer kon stellen aan de toeleverancier. Antwoorden op die vragen geven inzicht in de bedrijfsvoering. Daaruit blijkt of de ketenpartner voldoet aan de eisen.

Heb je tips voor ondernemers? 

Die heb ik! De belangrijkste zijn:

  1. Zet de eerste stap en durf kritisch te kijken. Vraag hulp en advies als je er niet uitkomt. Bijvoorbeeld aan het IMVO-steunpunt of aan ondernemers in dezelfde sector.
     
  2. Volg de stappen van de OESO-richtlijnen. Zo voldoe je aan een deel van de verplichtingen uit de bestaande en nieuwe wetgeving.
     
  3. Wil je echt impact maken? Betrek alle stakeholders bij het in kaart brengen van de risico's. Bijvoorbeeld de werknemers van je toeleveranciers. Welke risico's zien zij? Waar zien zij ruimte voor verbetering? En hoe pak je die samen het beste aan?

Hoe kunnen wij u helpen?

Wil je advies over internationaal MVO en due diligence? Onze adviseurs denken graag met je mee.

Mail naar imvosteunpunt@rvo.nl
 

Eva Smulders
Coördinator IMVO-steunpunt
Bent u tevreden over deze pagina?