Blog: Het nieuwe GLB hoort thuis op het boerenerf

Gepubliceerd op:
23 maart 2022

Ik ben Carla Overgaauw, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Begin 2023 is het zover. De start van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In het webinar over het nieuwe GLB nam ik je mee in al je vragen over de eco-regeling en de conditionaliteiten. En liet ik de Simulatietool zien. Een mooi hulpmiddel voor de eco-regeling.

Het doel van het nieuwe GLB? Verduurzaming van de agrarische sector door toekomstbestendig boeren beter te belonen. Op 8 maart 2022 ging ik met Aard Mulders, senioradviseur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dieper in op wat dit betekent voor agrariërs.

Veel interesse in het nieuwe GLB

Ruim 600 agrariërs en adviseurs hebben zich bij het webinar aangesloten. "Gelukkig", stelde Aard Mulders, "want deze kennis hoort thuis op het boerenerf." We merkten dat het nieuwe GLB gaat leven bij de agrariërs door de vele vragen die we binnenkregen. En dat moet ook, want het wordt tijd om hier als agrarisch bedrijf over na te gaan denken. Dat zagen we ook terug in de reacties. 78 procent van de deelnemers wilde meer weten over de mogelijkheden om het GLB toe te kunnen passen.

Het GLB gaat er vanaf 2023 voor zorgen dat toekomstbesteding en duurzaam boeren beter wordt beloond. De nadruk komt te liggen op samenwerken en samen kijken naar wat er goed gaat. Je krijgt als agrariër juist betaald voor de doelen die je haalt. Op basis van de keuzes die je maakt in de eco-regeling en door te voldoen aan de conditionaliteiten. Zo bouwen we zekerheid en rust in.

Aan de slag met de eco-regeling

De (voorlopige) eco-regeling bestaat uit 21 eco-activiteiten en is gekoppeld aan een puntensysteem. De eco-activiteiten dragen bij aan 5 doelen: schoon water, een goede bodem, meer biodiversiteit, een mooi landschap en het klimaat. Agrariërs kiezen zelf welke activiteiten passen bij hun bedrijf en grond.

De nadruk ligt op samenwerken en samen kijken naar wat er goed gaat.

Carla Overgaauw
Adviseur bij RVO

Hoe werkt de Simulatietool?

In de Simulatietool liet ik, Carla Overgaauw, zien hoe de eco-regeling werkt. Ik gebruikte hiervoor 2 voorbeeldbedrijven: veehouderij de Koehoeve en akkerbouwbedrijf de Graanhoeve. Door het invullen van de bouwplannen en eco-activiteiten zagen we de punten oplopen. Dat zag je in de meters met de eco-doelen en inspanningspunten. De meter verandert naar groen als je het doel hebt bereikt. Ik liet ook zien dat je eco-activiteiten kunt toevoegen of veranderen. De Simulatietool berekent wat het effect dan is op de eco-premie.

Pilot van de Simulatietool

Je kunt dit ook heel makkelijk zelf ontdekken. In juli 2022 start er namelijk een pilot van de Simulatietool. Dat is een mooie kans om de tool uit te proberen. "De tool is echt bedoeld om te ontdekken welke eco-activiteiten passen bij je agrarisch bedrijf", gaf Aard Mulders aan.

Wat zijn dan conditionaliteiten?

Om uitbetaling van de eco-regeling aan te vragen moet je in ieder geval voldoen aan de conditionaliteiten. Nu ken je ze al als de randvoorwaarden. Een aantal conditionaliteiten zijn en blijven gelijk aan de huidige randvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het in stand houden van landschapselementen en het niet verbranden van stoppels.

Nieuwe conditionaliteiten zijn bijvoorbeeld de bufferstroken langs waterlopen. Door in deze zone niet te bemesten of gewasbescherming te gebruiken, wordt bijgedragen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Of bijvoorbeeld het niet-productief laten van minimaal 4 procent van je bouwland. De conditionaliteiten kunnen invloed hebben op de zaai- en bouwplannen. Dus het is goed om dit op tijd te controleren. Bekijk vooral wat de conditionaliteiten betekenen voor jouw bedrijf.

Meer duidelijkheid over het nieuwe GLB

Ik begrijp dat dit veel informatie is. Gelukkig kregen Aard en ik aan het einde van het webinar veel reacties dat er nu meer duidelijkheid is. Al 40 procent zegt de eco-regeling te willen toepassen op hun bedrijf. De komende maanden gaan we het beleid nog definitief maken. Houd de website in de gaten.

Bent u tevreden over deze pagina?