Conditionaliteiten GLB 2023

Laatst gecontroleerd op:
5 september 2023
Gepubliceerd op:
2 maart 2022

De conditionaliteiten zijn voorwaarden voor subsidies van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Als u meedoet aan het GLB houdt u zich aan deze normen en eisen. Zo helpt u mee aan het verbeteren van klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap, gezondheid en dierenwelzijn.

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 10 juli 2023: U kunt een korting krijgen als u zich niet aan de conditionaliteiten houdt.
  • 13 april 2023: GLB en Mest gebruiken dezelfde lijst voor rustgewassen (GLMC 7). En spontane opkomst mag ook voor GLMC 6.
  • 16 februari 2023: De weegfactor van sloten is nu 2.

Wat zijn conditionaliteiten?

De conditionaliteiten zijn normen en eisen voor:

We noemen dit ook wel Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en beheerseisen. Overtreedt u een norm of eis? Dan krijgt u een korting.

2 normen in 2023 uitgesteld

Door de oorlog in Oekraïne zijn sommige normen uitgesteld. U krijgt in 2023 geen korting als u :

  • geen gewasrotatie op uw bouwland doet (GLMC 7);
  • zich niet houdt aan de verplichting om 4% van uw bouwland niet-productief te laten (GLMC8a). Wel zijn er mogelijk gevolgen voor uw eco- en/of ANLb-vergoeding. Lees meer onder het kopje GLMC8. En onder het kopje Niet-productief bouwland (GLMC8a) op de pagina Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling.

Alle conditionaliteiten op een rij

Hieronder leest u een verkorte beschrijving van de conditionaliteiten. U leest alle voorwaarden en vrijstellingen in de wettekst.

Klimaat

Bodem

Water

Biodiversiteit en landschap

Gezondheid

Dierenwelzijn

Verkoop en verhuur grond

Vraagt u een GLB-subsidie aan in de Aanmelding deelname GLB 2023? En heeft u na uw aanvraag grond verhuurd of verkocht? U blijft verantwoordelijk voor de conditionaliteiten. Ook als de nieuwe gebruiker een norm of eis overtreedt. Zorg dat u hier als overdrager afspraken over maakt met de nieuwe gebruiker. In bijvoorbeeld een contract.

Korting conditionaliteiten

Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan moet u zich houden aan de conditionaliteiten van het GLB. Doet u dit niet? Dan krijgt u een korting op de uitbetaling van uw subsidie(s). We controleren of u zich aan deze conditionaliteiten houdt.

Bent u tevreden over deze pagina?