Gesloten voor aanvragen

Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) 2023

Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2024
Gepubliceerd op:
1 november 2022

Houdt u Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen? In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunt u subsidie aanvragen voor uw zeldzame runderen, geiten en schapen.

Aanvraagperiode

Startdatum:
zaterdag 14 oktober 2023
00:00
Einddatum:
donderdag 30 november 2023
23:59

Zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Deze subsidie is een compensatie voor lagere opbrengsten en maakt zo het houden van deze dieren aantrekkelijker. Zo bevorderen we samen het behoud van zeldzame rassen.

Voor wie?

Houders van zeldzame runder-, geiten of schapenrassen kunnen in het GLB per dier subsidie krijgen.

Budget

De basis voor de subsidie is het gemiddeld aantal dieren. Het aantal dieren rekenen we om naar GrootVeeEenheden (GVE). Per GVE krijgt u maximaal € 200 subsidie. Bij de ZLH kunt u voor maximaal 100 GVE subsidie krijgen.

Is het bedrag dat alle subsidieaanvragers samen aanvragen meer dan het beschikbare budget? Dan verdelen wij het budget over de aanvragers. Alle aanvragers krijgen dan dezelfde korting (plafondkorting). In het najaar komt hierover een definitief besluit.

Voorwaarden

 • U bent volgens I&R houder van zeldzame rassen op de peildata vanaf 1 januari 2023.
 • U bent een actieve landbouwer en uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Ontving u in 2022 in totaal minder dan € 5.000 aan directe betalingen? Dan voldoet u in 2023 automatisch aan de voorwaarde van actieve landbouwer. U vindt alle informatie op Actieve landbouwer 2023.
 • U voldoet aan de conditionaliteiten.
 • U heeft gemiddeld minimaal 5 GVE rund, 1,5 GVE geit of 1,5 GVE schaap.
 • De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de dieren als zeldzaam gelabeld (gevlagd) in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R-systeem). Daardoor zijn ze te herkennen als zeldzame runderen, geiten of schapen. U moet zich daarvoor wel aanmelden bij de stichting. Dit moet ruim voor de eerste peildatum van 1 januari 2023. U moet ook de stichting machtigen voor het doorgeven van de rasgegevens aan het I&R-systeem.
 • U meldt zich tijdig aan voor deelname aan deze regeling bij RVO. In 2023 is dat via de Gecombineerde opgave.
 • Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u een definitieve aanvraag op basis van de aantallen GVE die wij hebben berekend.

Deelnemende rassen

Voor de volgende rassen kunt u subsidie aanvragen:

 • Rund: Brandrood rund, Fries-Hollands vee, Groninger blaarkop, Lakenvelder, Verbeterd Roodbont.
 • Schaap: Blauwe Texelaar (inclusief Dassenkop Texelaar), Drents heideschaap, Flevolander, Groot heideschaap, Mergelland schaap, Fries melkschaap, Noordhollander, Schoonebeeker heideschaap, Swifter, Veluws heideschaap, Zwartbles.
 • Geit: Nederlandse Bonte geit, Nederlandse Landgeit, Nederlandse Toggenburger geit, Nederlandse Witte geit.

4 peildata

Het aantal GrootVeeEenheden (GVE) berekenen we aan de hand van 4 peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het aanvraagjaar.

U hoeft zelf niet te rekenen. Wel moet u zorgen dat uw dieren goed geregistreerd staan in het I&R als zeldzaam ras.
De omrekening van dieren naar GVE per peildatum gaat zo:

 • rund van 2 jaar en ouder = 1 GVE
 • rund van 6 maanden tot 2 jaar oud = 0,6 GVE
 • schaap of geit van 6 maanden en ouder  = 0,15 GVE

Het gemiddelde aantal GVE is de som van de aantallen GVE op alle 4 peildata gedeeld door 4.

Aanmelden bij Stichting Zeldzame Huisdierrassen SZH

Belangrijk: zorg dat alle dieren goed in het I&R systeem staan. Alleen dan heeft u recht op de subsidie. Meld u ruim voor de eerste peildatum (1 januari 2023) aan bij SZH zodat de dieren in I&R het label zeldzaam ras hebben. En machtig de stichting voor het doorgeven van de rasgegevens aan I&R.

Aanmelden en aanvragen

Voor deze regeling moet u zich eerst hebben aangemeld in de Gecombineerde opgave. Dit kon vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 juni 2023. Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u in de Gecombineerde opgave de aanvraag voor de regeling. Vergeet dit niet: uw subsidieaanvraag is pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag hebt gedaan.

Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal e-Herkenning niveau 2+ en machtiging 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen e-Herkenning of DigiD? Vraag dit dan eerst aan.

Uw aanmelding aanpassen

Heeft u zich uiterlijk 15 juni 2023 aangemeld en verandert er daarna iets in uw situatie of planning? Dan kunt uw aanmelding tot en met 30 november 2023 nog wijzigen in de Gecombineerde opgave. Bijvoorbeeld als uw situatie veranderd is. Of als u een andere eco-activiteit gaat doen of niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. Wij vullen uw definitieve aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding.

Controle na de aanmelding

Heeft u zich aangemeld voor deze regeling? Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld monitoring met een satelliet, administratieve controles en controles op het bedrijf.

Houdt u de gegevens van uw dieren goed bij in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R)? Dan voorkomt u een korting of boete.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 februari 2024 en 30 juni 2024. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 februari uit te betalen. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan staat de reden in de beslisbrief.

Belangrijke data Zeldzame Landbouwhuisdierrassen (ZLH)
november en december 2022 aanmelden en machtigen stichting SZH
1 maart tot en met 15 juni 2023 aanmelden voor subsidieregeling in Gecombineerde opgave
15 oktober tot en met 30 november 2023 definitieve aanvraag subsidie
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?