Apparatuur voor het binden van CO₂

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 4103
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor: het chemisch binden van uit de buitenlucht of afgassen afgevangen CO₂ tot een stabiel product, waarbij: 

  • de CO₂ onder industriële omstandigheden gebonden wordt, al dan niet na tussentijdse opslag, zuivering of chemische omzetting, 
  • de CO₂ als grondstof voor het product niet gangbaar is, en 
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur om CO₂ te binden en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting
Onder producten worden ook grondstoffen verstaan. Een voorbeeld van dit bedrijfsmiddel is apparatuur voor de toepassing van CO₂ als grondstof in basischemie of in bouwmaterialen (zoals in beton). Het over land uitstrooien van CO₂ bindende mineralen en gangbare toepassingen zoals het carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMR, ID:IMC

Bent u tevreden over deze pagina?