Apparatuur voor het transport van afgevangen CO₂ voor nuttige toepassing

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 4102
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het transporteren van uit de buitenlucht of afgassen afgevangen CO₂, waarbij: 

  • de CO₂ niet is afgevangen uit de afgassen van een WKK, ketel voor de tuinbouw of biovergister, 
  • de CO₂ wordt ingezet als grondstof voor een product waarvoor CO₂ als grondstof niet gangbaar is, 
  • het transport van CO₂ is geïntegreerd in een volledige CCU-keten, 
  • de netto contante waarde (NCW) van het investeringsproject over de levensduur ervan negatief is, 
  • bij het berekenen van de NCW rekening is gehouden met de vermeden kosten van CO₂-emissies, en 
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur voor het transport van CO₂ en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting
Onder producten worden ook grondstoffen verstaan. Gangbare toepassingen in de tuinbouw en bij het carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel. 

Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.
 

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMC

Bent u tevreden over deze pagina?