Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: B 1445
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het scheiden van proces- of afvalwater in schoon water en grondstoffen door koeling en kristallisatie, waarbij: 

  • onder proceswater geen zee- of grondwater wordt verstaan, 
  • geen chemicaliën worden gebruikt, 
  • het water en de grondstoffen nuttig worden toegepast, 
  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, gangbaar bedrijfsmiddel, en 
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
een koeleenheid, kristallisator en bandfilter of pusher centrifuge.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMA

Bent u tevreden over deze pagina?