Groen Label Kas voor biologische teelt

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 2112
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het op biologische wijze bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas, waarbij:

  • is vastgesteld dat deze kas voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 2113, en
  • uit een door Stichting Skal afgegeven bio-certificaat blijkt dat de gewassen biologisch worden geteeld,

b. bestaande uit:
een kas (kasdek en gevels) en teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

De investering in de Groen Label Kas voor biologische teelt komt ten hoogste voor het volgende bedrag per vierkante meter gecertificeerd teeltoppervlak in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Gewasgroep Nieuw kas €/m2 Bestaande kas €/m2
Groenten 120 60
Sierteelt 190 95
Uitgangsmateriaal 230 115

Investeringen in een Groen Label Kas kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen F 2112 en A 2113 worden gemeld.

Toelichting
Informatie over het bio-certificaat is beschikbaar op www.skal.nl.

Als een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 600.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en bekijk de voorwaarden voor maximale staatssteun op onze website.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMG

Bent u tevreden over deze pagina?