Verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 1561
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het verwerken van plastic zwerfafval tot (onderdelen van) een product, waarbij: 

  • de verwerking in geval van de verwerking van gemengde afvalstromen niet leidt tot een toename van de hoeveelheid te storten of verbranden afvalstoffen, 
  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van de investering in een productieapparaat voor een vergelijkbaar product waarin geen zwerfafval is verwerkt, en 
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur voor het verwerken van plastic zwerfafval tot een product, met uitzondering van apparatuur om de afvalstof in te zamelen of in de recyclinginstallatie te brengen.

Toelichting
Dit bedrijfsmiddel is bedoeld voor apparatuur om plastic zwerfafval te recyclen. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen voor recyclingapparatuur voor kunststoffen om de vervuiling van plastic zwerfafval te verwijderen.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMR, ID:GMA

Bent u tevreden over deze pagina?