Waterbesparende voorziening of installatie

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 1340
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het verminderen van de inname van grond-, oppervlakte- of leidingwater voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater door efficiënter watergebruik of kringloopsluiting, waarbij: 

  • de investering geen koelinstallatie betreft welke gebruik maakt van koudemiddelen, met uitzondering van water, 
  • de investering op bedrijfsniveau niet leidt tot het lozen van meer brijn, 
  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, gangbaar bedrijfsmiddel, en 
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
een waterbesparende voorziening of installatie.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMW

Bent u tevreden over deze pagina?