Aanpak piekbelasting: dit jaar meer ondersteuning

Gepubliceerd op:
23 januari 2024

Wilt u als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten? Bijvoorbeeld door uw veehouderij te beëindigen? Of wilt u uw bedrijf verplaatsen, innoveren, omschakelen of extensiveren? Wat uw keuze ook is, u krijgt dit jaar meer ondersteuning van de overheid.

Dat zegt minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal in haar Kamerbrief van 23 januari 2024.

Beëindigen: verlenging, meer geld, nieuwe regeling

U kunt sinds 3 juli 2023 gebruikmaken van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus. Dat is vrijwillig. De minister wil de Lbv-plus verlengen tot het einde van 2024. Daarnaast wil zij meer geld beschikbaar stellen voor deze regeling. Ook werkt zij aan een beëindigingsregeling voor veehouders met dieren die buiten de Lbv en Lbv-plus vallen.

Extensiveren: subsidie vanaf dit voorjaar

Heeft u een melkveehouderij in een veenweidegebied of bij een Natura 2000-gebied? Als u samen met andere veehouders uw bedrijven extensiveert, kunt u subsidie krijgen uit de Veenweideregeling. Dan kan vanaf dit voorjaar. Officieel heet de regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden.

Verplaatsen: regeling later dit jaar

Wilt u uw bedrijf verplaatsen binnen Nederland of naar een ander land in de Europese Unie? Dan kunt u daarvoor subsidie krijgen. U kunt de subsidie ook gebruiken voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing. In het voorjaar volgt meer informatie over de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (LVVP).

Innoveren: subsidie voor bewezen innovatieve stalsystemen

Wilt u investeren in innovatieve stalsystemen om uw stikstofuitstoot te verminderen? De minister gaat eerst onderzoeken of deze systemen echt werken. Daarna komt er misschien subsidie voor.

Omschakelen: investeringsfonds IDL

Heeft u plannen om uw bedrijf blijvend te verduurzamen? En ondersteunt u met uw investeringen minimaal 5 van de 8 duurzaamheidsdoelen? Dan kunt u terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Toekomstperspectief: ondernemingsplan

Wilt u uw bedrijf voortzetten? Dan kunt u later dit jaar uw ideeën voor een nieuw toekomstperspectief presenteren in een ondernemingsplan. In uw plan staan onder andere maatregelen voor minder stikstofuitstoot. Maar ook andere maatregelen die aan natuur-, water- en klimaatdoelen bijdragen. Voordat u uw ondernemingsplan kunt opsturen, vinden er eerst 2 pilots plaats.

Meer informatie

In haar brief aan de Tweede Kamer vertelt minister Van der Wal over haar plannen voor de aanpak piekbelasting dit jaar. Ook vertelt zij hoe het met de aanpak gaat. Zie ons nieuwsbericht over de voortgang van de aanpak piekbelasting. Wilt u de volledige Kamerbrief lezen? U kunt deze downloaden op de website van de Tweede Kamer

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?