Begindatum eco-activiteiten aangepast door nat voorjaar

Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2024
Gepubliceerd op:
3 juni 2024

Door het natte voorjaar kunnen boeren sommige eco-activiteiten niet goed uitvoeren. Zoals het weiden van melkkoeien en het inzaaien van kruiden. Minister Piet Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten om de begindatum van verschillende eco-activiteiten uit te stellen.

Wat betekent dit voor u?

Als u een of meer van deze eco-activiteiten heeft aangemeld in de Gecombineerde opgave dan houdt u zich aan deze begindatums:

  • Grasland met kruiden: van 15 juli tot 1 oktober is het perceel zichtbaar bedekt.
  • Bufferstrook met kruiden: van 15 juli tot 1 oktober is de bufferstrook zichtbaar bedekt.
  • Groene braak: van 15 juli tot 1 september is het perceel zichtbaar bedekt.
  • Weidegang: u begint niet later dan 1 juli met weiden.

Voor alle activiteiten geldt dat de einddatum niet verandert. Voor hoeveel procent u het perceel bedekt en waarmee u het inzaait, leest u per eco-activiteit op Eco-activiteiten, punten en waarde 2024.

Inzaaidatum groenbemester (GLMC 6) ook aangepast

Voor de norm Bodem minimaal bedekken (GLMC 6) is de inzaaidatum van een groenbemester aangepast. U zaait uiterlijk 15 juni een groenbemester in. Dit was 31 mei.

Wat moet u nu doen?

U houdt zich nu aan de begindatums die we hierboven hebben genoemd. U hoeft verder niets te wijzigen in de Gecombineerde opgave.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2024. Meer informatie over weidegang vindt u op de website van Stichting Weidegang

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?