Kaartlagen Waterlopen en Bufferstroken vernieuwd

Gepubliceerd op:
27 februari 2024

Vanaf 27 februari 2024 ziet u in Mijn percelen de vernieuwde kaartlagen Waterlopen en Bufferstroken. Deze hebben wij aangepast in samenwerking met de waterschappen. Door de aanpassingen komen de kaartlagen meer overeen met de werkelijkheid. 

Wat is er verbeterd?  

De typering van de waterlopen bepalen we op een nieuwe manier. Dat doen we samen met de waterschappen op basis van grondwaterstanden, peilbesluiten en slootdiepte. De breedte van de bufferstroken wordt gebaseerd op het type waterloop. De typen waterlopen sluiten in Mijn percelen beter aan bij de werkelijkheid. Daardoor komt de kaartlaag Bufferstroken nu ook meer overeen met de feitelijke situatie. 

Geen bufferstrook meer naast droge sloot

In 2024 zijn de regels voor waterlopen aangescherpt. Er zijn waterlopen die het hele jaar droog staan en waterlopen die een deel van het jaar droogvallen. De sloten die het hele jaar droog staan worden alleen gebruikt voor afvoer van regenwater. Deze ziet u in Mijn percelen met het type Droge sloot. Deze sloten hoeven geen bufferstroken meer te hebben. Dit ziet u terug in de kaartlaag Bufferstroken.

Als het toch niet klopt

Het kan toch nog zo zijn dat sommige waterlopen niet met het juiste type in de waterlopenkaart staan. Hierdoor kan er een te brede of te smalle bufferstrook in Mijn percelen staan. En dat kan invloed hebben op uw mestplaatsingsruimte. 

Ziet u in Mijn percelen naast uw perceel een waterloop met een verkeerd type? Plaats er dan een opmerking bij. Dit doet u in het scherm Wijzigen > Uw opmerkingen. Zorg dat u dit uiterlijk 15 mei 2024 doet. Geef het ook aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart tot en met 15 mei 2024. 

Hoe u dit doet, leest u op Stappenplan percelen registreren en wijzigen in stap 6.

Meer weten?

Meer informatie over waterlopen en bufferstroken vindt u op Bufferstroken 2024

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?