Lagere energieprijzen leiden tot lagere TEK-subsidies

Gepubliceerd op:
7 maart 2024

Ontving u een voorschot Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)? Half maart beginnen we met het vaststellingsproces. Hierbij stellen we uw definitieve subsidie vast. De daling van de gas- en elektriciteitsprijzen leidt ertoe dat veel ondernemers (een deel van) het voorschotbedrag moeten terugbetalen.   

Om snel zoveel mogelijk ondernemers te helpen, gaat de regeling uit van gemiddelde energieprijzen en verwacht verbruik, niet van werkelijke gegevens. Hierdoor konden we aanvragen sneller behandelen en zijn de administratieve lasten voor u lager.

Modelprijzen gas en elektriciteit bekend

Eind februari werden de definitieve modelprijzen 2023 bekend. Deze zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): 

  • De modelprijs 2023 voor gas: € 1,36
  • De modelprijs 2023 voor elektriciteit: € 0,36

In 2023 begonnen de energieprijzen te dalen en die lijn werd het hele jaar voortgezet. De definitieve modelprijzen van 2023 zijn dan ook aanmerkelijk lager dan de energieprijzen waarmee we bij uw aanvraag rekenden. Als gevolg van de lagere energieprijzen blijkt dat ongeveer 95% van de ondernemers die een voorschot ontving (een deel van) dit voorschot moet terugbetalen. We verwachten dat ongeveer 200 bedrijven nagenoeg het maximale bedrag aan subsidie (€ 160.000) ontvangt door hun hoge verbruik.

Aantal aanvragen

Er zijn er in totaal 10.864 aanvragen ingediend. We keerden een totaalbedrag van € 156 miljoen aan voorschotten uit. Het gemiddelde voorschot bedraagt circa € 19.000.  

De top 5 sectoren die TEK hebben aangevraagd zijn:

  1. Eet- en drinkgelegenheden (3.918)
  2. Sport en recreatie (1.624) 
  3. Landbouw (1.330) 
  4. Detailhandel waaronder bakkers (585) 
  5. Wellness en overige dienstverlening (452)

Ruime terugbetalingsregeling

Vanaf medio maart 2024 sturen we alle aanvragers bericht om een vaststellingsverzoek in te dienen. Hiervoor heeft u de tijd tot uiterlijk 31 mei 2024. We verwachten de eerste beschikkingen met de definitieve subsidie in de eerste week van april 2024 te versturen. Heeft u te veel voorschot ontvangen? Wij hanteren ruime terugbetalingsmogelijkheden. Lees meer op TEK terugbetalen

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk op:

Heeft u daarna nog vragen? Stel ze via de livechat of bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60. Onze medewerkers zitten op werkdagen van 08:30 en 17:00 uur voor u klaar en helpen u graag verder.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?