RVO roept aanvragers SDE++ op zich goed voor te bereiden

Gepubliceerd op:
17 juni 2024

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept ondernemers en non-profitorganisaties op om extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun aanvraag voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Tijdens de subsidieronde van 2023 zijn veel aanvragen afgewezen, omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Dat staat in een kamerbrief van 17 juni 2024.

Subsidie voor grootschalige energie-opwek en CO2-vermindering

De SDE++ geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. RVO biedt inmiddels adviesgesprekken aan om aanvragers te helpen zich op de subsidieronde van 2024 voor te bereiden.

Ruim 2 keer meer aangevraagd dan er budget is

In de subsidieronde van 2023 dienden ondernemers en non-profitorganisaties 1.970 aanvragen in voor een bedrag van ongeveer € 16,3 miljard. Dat is ruim 2 keer zoveel als het beschikbare subsidiebudget van € 8 miljard. Uiteindelijk krijgen 1.601 projecten subsidie. Als al deze installaties maximaal duurzame energie opwekken of CO2 opvangen, levert dat naar verwachting 2,4 megaton (Mton) CO2-vermindering per jaar op. Ter vergelijking: de totale CO2-uitstoot in Nederland was in 2023 zo’n 150 Mton.

Waar gaat de meeste subsidie heen?

Het grootste aantal subsidies is voor zonnepanelen op daken: 1.093, met een subsidiebedrag van in totaal € 634 miljoen. Ook gaat er veel geld naar:
•    zogeheten ‘zonneweiden’ (€ 394 miljoen) 
•    geothermie (aardwarmte, € 1,4 miljard)
•    elektrische boilers (€ 785 miljoen)
•    CO2-afvang en -opslag (€ 2 miljard)

SDE++ opent opnieuw in september

Op 10 september 2024 gaat de SDE++ weer open voor aanvragen. In deze ronde komt een aparte categorie voor subsidieaanvragen voor natuurinclusieve zonneparken. Deze moeten grond vrij laten voor flora en fauna. Windmolens op land tot 150 meter die in de buurt van radars staan, krijgen nu ook subsidie. Ook voor enkele nieuwe technieken om energie op te wekken of CO2 te besparen, krijgen ondernemers en non-profitorganisaties in deze ronde subsidie, zoals de ‘proces-geïntegreerde warmtepomp’.

Meer weten?

Meld u aan voor een adviesgesprek SDE++ 2024
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Kamerbrief over stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?