Steun aan gemeenten voor woonruimte studenten

Gepubliceerd op:
9 juli 2024

Gemeenten die studentenhuisvesting willen bevorderen, kunnen daarvoor vanaf 26 augustus financiële hulp krijgen. Dit gaat vanuit de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). In totaal is er € 20 miljoen beschikbaar voor woonruimte voor uitwonende studenten.

Welzijn studenten

Met de regeling moedigt de Rijksoverheid vooral de bouw aan van meer onzelfstandige studentenwoningen. Ook kan de financiële hulp het welzijn verbeteren van studenten. Door op kamers te wonen, met bijvoorbeeld een gedeelde keuken en woonkamer, maken zij gemakkelijker contact met hun huisgenoten. Vooral in het begin van de studie kan dit erg belangrijk zijn.

Bijdrage in exploitatietekort

De bouw van onzelfstandige (gedeelde) woonruimten voor studenten blijft achter. Bij nieuwbouwplannen van sociale huisvesters gaat het vaak om zelfstandige woonruimten (studio’s). Onzelfstandige woonruimte verhuren, levert minder winst op. Een student die een studio huurt, betaalt meestal meer huur maar kan huurtoeslag aanvragen. Voor onzelfstandige studentenhuisvesting kan dit niet. De RHA geeft financiële steun om het verlies te dekken. Overigens kunnen gemeenten de financiële bijdrage ook aanvragen voor zelfstandige woonruimten voor studenten. Aanvragen voor onzelfstandige woonruimten krijgen wel voorrang.

€ 3 miljoen per gemeente

Een gemeente die RHA aanvraagt, kan maximaal € 3 miljoen krijgen als bijdrage aan studentenhuisvesting. Per woonruimte is de uitkering maximaal € 8.500. Gemeenten kunnen de RHA voor studentenhuisvesting aanvragen vanaf maandag 26 augustus 09.00 uur tot en met vrijdag 4 oktober 17.00 uur. 

Resultaten RHA sinds 2021

In eerdere ronden van de RHA waren er meer aandachtsgroepen waarvoor gemeenten konden aanvragen, zoals arbeidsmigranten en statushouders. In totaal kregen 328 projecten een bijdrage uit de RHA in 3 jaar tijd. Dit was goed voor 20.176 woonruimtes.

Meer weten?

Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Over de achtergronden van de regeling leest u meer op Volkshuisvesting Nederland.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?