Kleine innovatieprojecten gezocht met grote impact op de energiesector

Gepubliceerd op:
13 mei 2024

Op 4 juni 2024 opent een nieuwe subsidie voor kleine innovatieprojecten die voor grote veranderingen kunnen zorgen in de energiesector. De subsidie is bedoeld voor kleine bedrijven, zoals start-ups, die ideeën hebben die opwek van hernieuwbare (duurzame) energie op zee en land slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger te maken. De innovaties moeten uiterlijk in 2034 op de markt komen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) stellen € 5 miljoen subsidie beschikbaar voor deze innovatieprojecten in de regeling Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EEKO): Elektriciteit. Ze moedigen bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan om ideeën te bedenken die prestaties verbeteren en nieuwe oplossingen bieden voor duurzame elektriciteitsopwekking op zee, land en in gebouwen. 

De subsidie richt zich op kleine onderzoeks- en ontwikkelinsprojecten die grote consortia van samenwerkende partijen nog niet kunnen oppakken. Voor grootschalig onderzoek en ontwikkeling konden zij al subsidie aanvragen met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Beide subsidies vragen bedrijven aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Energie opwekken op land en op zee

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor 2 belangrijke innovatiethema's: 

  • Hernieuwbare energie op zee: legt de nadruk op de verlaging van de kosten van windparken op zee. Daarnaast stimuleert het de circulariteit en de bouw van de windparken.
  • Opwek hernieuwbare elektriciteit op land en gebouwde omgeving: richt zich op betere zonnepanelen en -systemen met aandacht voor veiligheid. Een belangrijk doel daarbij is de integratie in het elektriciteitsnetwerk en meer recyclingmogelijkheden.

Aantrekkelijk voor start-ups

Voor het mkb biedt deze subsidie de kans om hun innovatie verder te brengen. De subsidie is ideaal voor startende inovatieve bedrijven of start-ups door de laagdrempelige voorwaarden voor kleinere projecten. Hiermee maken we deelname extra toegankelijk en aantrekkelijk. RVO en TKI helpen hen daarnaast met een breed kennisnetwerk, bijvoorbeeld met contacten met brancheorganisaties en ervaring met andere projecten. 

Circulariteit centraal

RVO moedigt bedrijven die subsidie aanvragen aan om oplossingen te bieden die bijdragen aan een circulaire economie. Een economie met meer recycling en hergebruik van materialen, waarbij de gevolgen voor de natuur minimaal zijn. We richten ons daarbij op de verlenging van de levensduur van bestaande opweksystemen. Dit helpt bij het slimmer gebruik van middelen en zorgt voor minder afvalproductie binnen de energie-industrie. Daarmee maken we onze energieproductie duurzamer en sterker.

Interessant voor u?

Bent u innovatief mkb-bedrijf of start-up en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag de subsidie vanaf 4 juni 2024 aan via onze website. U vindt hier ook meer informatie over de thema's en hoe u de subsidie aanvraagt.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?