Extra mogelijkheden binnen het BL

Laatst gecontroleerd op:
28 november 2023
Gepubliceerd op:
12 januari 2023

Wilt u investeren in duurzaamheid, innovatie of biologische landbouw? Of gaat u een bedrijf starten of overnemen? Dan zijn er extra mogelijkheden binnen het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL).

Starters of bedrijfsovernemers

Bent u starter of van plan een bedrijf over te nemen? Dan komt u in aanmerking voor de lagere provisie van 1% over het leningsbedrag met BL.

Duurzame investeringen (BL Plus)

Bent u glastuinder of veehouder? En wilt u duurzaam en milieuvriendelijk investeren? Dan kunt u misschien de hogere BL Plus-lening krijgen van maximaal € 2,5 miljoen. Bij de standaard BL is dit maximaal € 1,2 miljoen. U voldoet aan deze voorwaarden:

Werkkapitaalregeling Omschakelprogramma (BL Plus)

Voor land- en tuinbouwondernemers die willen omschakelen naar biologische landbouw óf een duurzamere manier van produceren, is de financiering vaak één van de belemmeringen. Met het Omschakelprogramma stimuleert en ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) agrarisch ondernemers bij het omschakelen naar biologische landbouw en een meer duurzamere bedrijfsvoering.
Met de Werkkapitaalregeling Omschakelprogramma (BL Plus) kan extra werkkapitaal worden aangetrokken om de omschakelingsperiode te overbruggen. De omschakelperiode is de periode waarin vanwege de omschakeling nog onvoldoende wordt verdiend om de kosten te kunnen dekken.

De Werkkapitaalregeling Omschakelprogramma (BL Plus) is beschikbaar voor: 

  • de omschakeling naar biologische landbouw onder SKAL certificering kunt u voor een BL Plus terecht bij een aangesloten bank of financier.
  • de omschakeling naar een meer duurzamere bedrijfsvoering moet u eerst een aanvraag doen voor financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Uw bank kan dan vervolgens ook bij RVO een beroep doen op het BL Plus Overbruggingskrediet. Een aanvraag vanuit het IDL is mogelijk in de pilot fase die loopt tot 31 december 2023.

Landbouwinnovaties (BL Plus)

Wilt u investeren in een nieuw concept, product of productieproces? Dan kunt u als landbouwer ook het BL Plus gebruiken. Het gaat om innovaties voor de primaire landbouwproductie. U kunt denken aan een nieuw stalconcept. Uw innovatie is:

  • een innovatief (uniek) concept, product of productieproces in Nederland;
  • een verbetering in duurzaamheid;
  • onderscheidend op de markt.

Wij beoordelen of uw innovatie in aanmerking komt voor het BL Plus.

Vragen over Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)?

Neem contact met ons op

(ondernemers kunnen direct bij hun bank terecht)

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?